Nattavudh Powdthavee

เมื่อทุกคนกลายเป็นผู้บริจาคอวัยวะ

ณัฐวุฒิ เผ่าทวี ตอบคำถาม ทำไมอัตราการบริจาคอวัยวะในแต่ละประเทศจึงต่างกันแบบไม่น่าเชื่อ คำตอบไม่ได้อยู่ที่ศาสนาและความใจบุญ หากแต่เป็นเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม