fbpx

Social Issues

22 Apr 2022

‘การเมืองพื้นที่’ และ ‘การเมืองเวลา’ : การจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเชียงใหม่

ชยา วรรธนะภูติ เขียนถึงเรื่อง ‘การเมืองพื้นที่’ และ ‘การเมืองเวลา’ ของการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่

ชยา วรรธนะภูติ

22 Apr 2022