fbpx

SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า “กะเหรี่ยงบางกลอยรุกป่า”

วจนา วรรลยางกูร เรื่อง

เมธิชัย เตียวนะ วิดีโอ

“ชาติพันธุ์ก็คือคน”

เป็นประโยคที่เกิดขึ้นระหว่างกระแส #saveบางกลอย จากการเรียกร้องของชาวปกาเกอะญอในพื้นที่อุทยานฯ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

นับแต่ปี 2539 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ โยกย้ายชาวปกาเกอะญอหมู่บ้านใจแผ่นดิน 57 ครอบครัวลงมารวมกับหมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย โดยสัญญาว่าจะจัดสรรที่ดินทำกินให้ แต่บางครอบครัวกลับไม่ได้รับจัดสรร ทำให้มีความเป็นอยู่ยากลำบาก บางครอบครัวจึงกลับไปอยู่ที่ใจแผ่นดินและบางกลอยบน

ปี 2554 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เผาบ้านและยุ้งฉางที่ใจแผ่นดินเกือบ 100 หลัง ทำให้ชาวปกาเกอะญอต้องออกมาเรียกร้องดำเนินคดี โดยมี ‘บิลลี่-พอละจี รักจงเจริญ’ เป็นตัวแทน และมีปู่ของบิลลี่คือ ‘ปู่คออี้-โคอิ มีมิ’ เป็นผู้นำจิตวิญญาณชุมชน

บิลลี่ถูกอุ้มหายในเวลาต่อมา และพบหลักฐานว่าเขาถูกฆาตกรรม แต่ยังไม่มีการลงโทษผู้กระทำผิด

ปกาเกอะญอที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย มีปัญหาเรื่องปากท้อง ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่สามารถทำไร่หมุนเวียนเช่นเดิมได้ ต้องออกไปทำงานรับจ้าง ไม่สามารถดำเนินวิถีชีวิตดั้งเดิมได้ ความอดทนกว่ายี่สิบปีหมดลง ต้นปี 2564 ชาวบ้านตัดสินใจเดินเท้ากลับไปอยู่ที่ใจแผ่นดิน โดยทางเจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีและมีการสกัดการลำเลียงอาหาร

หลังมาเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนรัฐบาลจึงลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาและถอนกำลังเจ้าหน้าที่จากชุมชน

ปัญหาเรื่องที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์เกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะปกาเกอะญอที่มีการทำไร่หมุนเวียน ซึ่งภาครัฐมองว่าเป็นการ ‘บุกรุกป่า’ และปัญหายิ่งทับถมเมื่อพื้นที่นั้นอยู่ในเขตอุทยาน ทั้งที่ปกาเกอะญอในหลายพื้นที่อาศัยอยู่ในป่ามาก่อนการประกาศเขตอุทยาน

101 ชวนทำความเข้าใจปัญหาชาติพันธุ์ผ่านการพูดคุยกับปกาเกอะญอจากหมู่บ้านใจแผ่นดินและปกาเกอะญอจากภาคเหนือ ผ่านรายการ SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า “กะเหรี่ยงบางกลอยรุกป่า”


*หมายเหตุ ภาพประกอบจากหนังเรื่องวิถีชีวิต กำกับโดยต้าควา ภาพยนตร์ของคนบางกลอย ภายใต้ความร่วมมือของ มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MOST READ

ปัญญาฝ่าวิกฤต COVID-19 ฉบับ “บรรยง พงษ์พานิช”

101 ชวนเรียนรู้ข้อคิดและประสบการณ์สู้วิกฤต ฉบับ “บรรยง พงษ์พานิช” พร้อมมองไปในอนาคตหลัง COVID-19 ว่าเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจะดำเนินไปในทิศทางใด

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

19 พ.ค. 2020

101 One-On-One Ep.167 : Inconvenient Truths การเมืองไทย กับ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

คุยกับพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่าด้วยวิกฤตสุขภาพ สู่วิกฤตเศรษฐกิจ ถึงวิกฤตการเมืองและรัฐธรรมนูญ

‘ทิม’ อ่านวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองรอบนี้อย่างไร และอะไรคือข้อเสนอของเขาและพรรคก้าวไกลต่อสังคม

101 One-on-One

5 ส.ค. 2020

101 One-On-One Ep.180 “อ่านพลังคนรุ่นใหม่ ก้าวต่อไปการเมืองไทย” กับ กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

ไม่ว่าจะเห็นด้วยกับการชุมนุมหรือไม่ นี่คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดย ‘คนรุ่นใหม่’ ที่แหลมคมที่สุดครั้งหนึ่ง และจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยต้องทำความเข้าใจและรับฟังอย่างตั้งใจ
คุยกับ ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในห้วงเวลาที่ ‘คนรุ่นใหม่’ ที่นำโดยนิสิต นักศึกษา และนักเรียนออกมาเคลื่อนไหวอย่างทรงพลัง

101 One-on-One

22 ก.ย. 2020