Wasana Wongsurawat

100 ปี ‘ขบวนการ 4 พฤษภาคม’ และหน้าประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่

วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ รำลึก 100 ปี ขบวนการ 4 พฤษภาคม 1919 ขบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่