fbpx

อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด กับความย้อนแย้งของประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัด

ชื่อของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัด เป็นที่รู้จักกันดีในรอบหลายปีที่ผ่านมา เพราะมีรองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานมูลนิธิ เพราะอีกด้านหนึ่งของที่ทำการมูลนิธิแห่งนี้ก็คือการเป็นกองบัญชาการใหญ่ของนักการเมืองผู้กว้างขวางรายนี้

หากดูภารกิจของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัด จะพบว่ามีภารกิจคือการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันออก รวมทั้งสิ้น 1,470,000 ไร่ โดยรวมพื้นที่ป่า 5 แห่งไว้ด้วยกัน คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ และอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ระยอง และชลบุรี

หากเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จะพบตัวหนังสือขนาดใหญ่บนหน้าแรกพิมพ์ว่า

“รักษาพื้นที่ป่าผืนนี้ไม่ให้มีการบุกรุก”

“คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนป่าตะวันออก ให้คน ป่าและสัตว์ป่า พึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืน”

แต่แล้วเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีพลเอก ประวิตร เป็นประธานฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี

อ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ 7,503 ไร่ และท่วมป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง 7,097 ไร่

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประธานมูลนิธิป่ารอยต่อห้าจังหวัดกลับอนุมัติให้มีการทำลายป่านับหมื่นไร่ ซึ่งย้อนแย้งกับภารกิจของมูลนิธิแห่งนี้โดยสิ้นเชิง

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนของการทำโครงการ เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบ EHIA แล้ว ขั้นตอนต่อไปทางกรมชลประทานจะดำเนินการเพื่อขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางส่วน

“บริเวณที่จะถูกน้ำท่วมเป็นพื้นที่หัวใจสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี” นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าว

พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นส่วนใหญ่เป็นป่าที่ราบต่ำ โดยมีที่ราบสูงบ้างในบางพื้นที่ ในพื้นที่ที่เป็นป่าที่ราบต่ำนั้นมักเป็นที่อาศัยและหากินของสัตว์ขนาดใหญ่ ด้วยการมีสังคมพืชเป็นแบบป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า นอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดนี้ มีพืชอาหารช้างอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับสัตว์กินพืชส่วนใหญ่ด้วย

นอกจากนี้ยังพบสัตว์ป่าอีกหลายชนิดอาศัยอยู่ เช่น กระทิง กวาง หมูป่า และเสือลายเมฆ ดังนั้นการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ป่าให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำ จึงถือเป็นการทำลายแหล่งอาศัยของช้างป่าซึ่งมีอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างสิ้นเชิง

ช้างเป็นสัตว์ที่อาศัยในป่าพื้นราบเป็นหลัก แต่เมื่อป่าถูกน้ำท่วม พื้นที่หากินของช้างก็ลดน้อยลง กดดันให้ช้างต้องออกมาหากินในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านรอบๆ ป่า เพิ่มความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่มีมายาวนานในพื้นที่แห่งนี้ให้บานปลายยิ่งขึ้นไปอีก

ในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีบทเรียนปัญหาระหว่างคนกับช้างเกิดขึ้นหลังการสร้างอ่างเก็บน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำคลองประแกต อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว และอ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่ โดยพบว่าหลังจากอ่างเก็บน้ำเริ่มสามารถเก็บน้ำได้ ก็ปรากฏว่ายิ่งมีช้างป่าจำนวนมากหนีความแห้งแล้งในป่า เข้ามาหากิน และกินน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำ โดยมีเส้นทางหากินที่สร้างความเสียหายให้กับชุมชนเป็นวงกว้าง

แน่นอนว่าในกรณีอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดนั้น ช้างป่าที่หากินในพื้นที่น้ำท่วม มีโอกาสสูงที่จะอพยพลงมาเดินวนหากินในพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดเป็นอ่างเก็บน้ำ 1 ใน 4 แห่ง ตามโครงการในลำน้ำย่อยของลุ่มน้ำโตนด ซึ่งโครงการดังกล่าวถูกระบุว่า มีไว้เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC)

“มันหมดยุคแล้วที่จะมาทำลายป่ากันขนาดนี้ มันมีวิธีอื่นที่จะพัฒนา หลายคนบอกว่าการอนุรักษ์ต้องคู่กับการพัฒนา แต่ผมอยากจะบอกว่ายุคนี้ป่าเหลือน้อย แหล่งอาศัยของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์เหลือน้อย เราพัฒนาได้ แต่ต้องพัฒนาข้างนอกที่ไม่มีผลกระทบกับป่า” ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ อดีตคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อธิบายเหตุผลในการคัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดว่าเป็นสัญญาณการทำลายป่าอนุรักษ์ครั้งใหญ่ภายใต้ EEC

ขณะที่นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้เสนอทางออกอย่างน่าสนใจ โดยเสนอปรับขนาดเขื่อนให้ลดลง ซึ่งจะช่วยให้ยังคงเก็บน้ำได้ และยังช่วยลดปัญหาช้างป่าออกมารบกวนพื้นที่เกษตรได้ด้วย

“เพียงแค่ลดระดับสันเขื่อนไม่ให้ท่วมป่านี้ ก็ได้อ่างเก็บน้ำที่เก็บน้ำได้มากพอสมควร เมื่อพิจารณาจากปริมาณน้ำฝนจังหวัดจันทบุรีที่มีมากกว่า 6 เดือน ก็น่าจะพอบริหารจัดการเก็บน้ำได้มาก หมายความว่า เมื่อมีการกักน้ำไว้และปล่อยน้ำออกไป เดี๋ยวก็มีฝนตกที่นำน้ำมาเติมได้เรื่อยๆ หากสามารถบริหารจัดการน้ำให้ดี และอาจเสริมด้วยแหล่งน้ำขนาดเล็กกระจายไปทั่ว ช่วยเก็บน้ำฝนปริมาณมหาศาลไว้ใช้ให้ทั่วพื้นที่ ไม่ใช่เพียงเฉพาะเอาน้ำที่ตกมาลงเขื่อนต้นน้ำเท่านั้น” ศศินกล่าว

ล่าสุดมีรายงานข่าวว่า พลเอก ประวิตร สั่งขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ให้เป็นไปอย่างเร่งด่วนขึ้น

ภารกิจหลักของมูลนิธิป่ารอยต่อห้าจังหวัดคือการปกป้องผืนป่าตะวันออกให้พ้นจากการถูกทำลาย และแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างกับชาวบ้านรอบๆ ป่า แต่สิ่งที่ประธานมูลนิธิดำเนินอยู่ดูเหมือนจะสวนทางกัน

ขณะเดียวกัน มูลนิธิสืบนาคะเสถียรและเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ก็ออกแถลงการณ์คัดค้านโครงการดังกล่าว รวมถึงประชาชนก็ร่วมลงชื่อคัดค้านผ่าน Change.org แล้ว 12,000 กว่ารายชื่อ

ต้องจับตาดูว่า การเปิดศึกของนักอนุรักษ์กับรัฐบาลครั้งนี้ จะจบลงอย่างไร

MOST READ

Social Issues

27 Aug 2018

เส้นทางที่เลือกไม่ได้ ของ ‘ผู้ชายขายตัว’

วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ พาไปสำรวจโลกของ ‘ผู้ชายขายบริการ’ ในย่านสีลมและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดปูมหลังชีวิตของพนักงานบริการในร้านนวด ร้านคาราโอเกะ ไปจนถึงบาร์อะโกโก้ พร้อมตีแผ่แง่มุมลับๆ ที่ยากจะเข้าถึง

กองบรรณาธิการ

27 Aug 2018

Social Issues

21 Nov 2018

เมื่อโรคซึมเศร้าทำให้อยากจากไป

เรื่องราวการรับมือกับความคิด ‘อยากตาย’ ผ่านประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คนเคียงข้าง และบทความจากจิตแพทย์

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

21 Nov 2018

Social Issues

22 Oct 2018

มิตรภาพยืนยาว แค้นคิดสั้น

จากชาวแก๊งค์สู่คู่อาฆาต ก่อนความแค้นมลายหายกลายเป็นมิตรภาพ คนหนุ่มเลือดร้อนผ่านอดีตระทมมาแบบไหน ‘บ้านกาญจนาฯ’ เปลี่ยนประตูที่เข้าใกล้ความตายให้เป็นประตูสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้อย่างไร

ธิติ มีแต้ม

22 Oct 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save