fbpx

เปิดโผ ‘Top Highlights’ ความน่าจะอ่าน 2021

หลังจากที่เราทยอยปล่อย ‘The Finalists’ ความน่าจะอ่าน 2021 ทั้งหมดไปแล้ว (ย้อนอ่านที่มาที่ไป และรายชื่อ The Finalists ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3) ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะได้ทราบว่า เล่มใดบ้างที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแนะนำของบรรณาธิการและนักอ่านร่วม 60 คน

ทั้งนี้ จากลิสต์หนังสือทั้งหมด 140 เล่มในรอบ The Finalists มีหนังสือติดเข้ามาในรอบ Top Highlights ทั้งสิ้น 29 เล่ม โดยเล่มที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ ในแดนวิปลาส: บันทึกบาดแผลสามัญชนบนโลกคู่ขนาน โดย รัช จาก สำนักพิมพ์ Paragraph

ส่วนเล่มอื่นๆ จะเป็นเล่มใด และถูกเลือกโดยใครบ้าง ตามไปดูกันเลย!

1. ในแดนวิปลาส: บันทึกบาดแผลสามัญชนบนโลกคู่ขนาน (8 คะแนน)

ผู้เขียน: รัช

สำนักพิมพ์: Paragraph

เลือกโดย: ธนาพล อิ๋วสกุล, ชวณัฐ สุวรรณ และ เพชรลัดดา แก้วจีน, ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง, สิรนันท์ ห่อหุ้ม, กิตติพล สรัคคานนท์, จุฑา สุวรรณมงคล, ชุลีพร วุ่นบำรุง, วาด รวี

2. โปรดโอบกอดมนุษย์ลูก (4 คะแนน)

ผู้เขียน : วีรพร นิติประภา

สำนักพิมพ์ : SandClock Books

เลือกโดย: พัลลภ สามสี, กองบรรณาธิการ 10 มิลลิเมตร, นักรบ มูลมานัส, ชุลีพร วุ่นบำรุง

3. Makoto Marketing หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น (4 คะแนน)

ผู้เขียน: ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura)

สำนักพิมพ์: The Cloud

เลือกโดย: คณะบรรณาธิการสำนักพิมพ์แซลมอน, ศิวะภาค เจียรวนาลี, ธนาคาร จันทิมา, ชาตรี ลีศิริวิทย์

4. เศรษฐศาสตร์ความจน (Poor Economics) (3 คะแนน)

ผู้เขียน: Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo

ผู้แปล: ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์

สำนักพิมพ์: Salt Publishing

เลือกโดย: อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา, ชมพูนุท ดีประวัติ, อนรรฆ พิทักษ์ธานิน

5. วิชารู้รอบ (RANGE: Why Generalists Triumph in a Specialized World) (3 คะแนน)

ผู้เขียน: David Epstein

สำนักพิมพ์: Salt Publishing

เลือกโดย: ธนาคาร จันทิมา, ศิวะภาค เจียรวนาลี, ศุ บุญเลี้ยง

6. ไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังเพียงผู้เดียว (3 คะแนน)

ผู้เขียน: ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

สำนักพิมพ์: Salmon Books

เลือกโดย: ภัทรอนงค์ สิรีพิพัฒน์, พัลลภ สามสี, ประธาน ธีรธาดา

7. เมื่อโลกไม่มีเรา (The World Without Us) (3 คะแนน)

ผู้เขียน: Alan Weisman

ผู้แปล: สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

สำนักพิมพ์: Salt Publishing

เลือกโดย: สุกฤษฏิ์ ธีระปัญญารัตน์, ชุลีพร วุ่นบำรุง, พาฝัน ศุภวานิช

8. เมื่อโลกซึมเศร้า Mark Fisher, โลกสัจนิยมแบบทุน และลัดดาแลนด์ (3 คะแนน)

ผู้เขียน: สรวิศ ชัยนาม

สำนักพิมพ์: Illuminations Editions

เลือกโดย: กิตติพล สรัคคานนท์, กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน, อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา

9. แปดขุนเขา (Le otto montagne) (3 คะแนน)

ผู้เขียน: Paolo Cognetti

ผู้แปล: นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ

สำนักพิมพ์: อ่านอิตาลี

เลือกโดย: โตมร ศุขปรีชา, ศิวะภาค เจียรวนาลี, ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง

10. แด่ผู้แหลกสลาย (Reasons to Stay Alive) (3 คะแนน)

ผู้เขียน: Matt Haig

ผู้แปล: ศิริกมล ตาน้อย

สำนักพิมพ์: bookscape

เลือกโดย: อนุรุทธ์ วรรณพิณ และ นัฏฐกร ปาระชัย, วีระวัฒน์ เตชะกิจจาทร, ทราย เจริญปุระ

11. ขุนศึก ศักดินา พญาอินทรี: การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500 (3 คะแนน)

ผู้เขียน: ณัฐพล ใจจริง

สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน

เลือกโดย: สะอาด (ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์), WAY Team, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

12. โอ้แม่มหากวีศรีศตวรรษที่ 21 (2 คะแนน)

ผู้เขียน: นันดานี

สำนักพิมพ์: Anthill Archive

เลือกโดย: วรพจน์ พันธุ์พงศ์, ปนิธิตา เกียรติ์สุพิมล

13. หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง (2 คะแนน)

ผู้เขียน: ชานันท์ ยอดหงษ์

สำนักพิมพ์: ศิลปวัฒนธรรม (มติชน)

เลือกโดย: อรรถ บุนนาค, จรัญ หอมเทียนทอง

14. เสียงเพรียกจากคธูลู รวมเรื่องเล่าในเงามืด (The Call of Cthulhu) (2 คะแนน)

ผู้เขียน: เอช.พี. เลิฟคราฟท์

ผู้แปล: นภ ดารารัตน์

สำนักพิมพ์: เวลา

เลือกโดย: ณัฐกร วุฒิชัยพรกุล, โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล

15. สุสานสยาม (2 คะแนน)

ผู้เขียน: ปราปต์

สำนักพิมพ์: อมรินทร์

เลือกโดย: อรรถ บุนนาค, สิรนันท์ ห่อหุ้ม

16. สิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนของตาตุและปาตุ (2 คะแนน)

เรื่องและภาพ: ไอโน ฮาวุไกเนน และซามิ ตอยโวเนน

ผู้แปล: กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์

สำนักพิมพ์: นาวา

เลือกโดย: สุภลักษณ์ อันตนนา, ภาวนา แก้วแสงธรรม

17. สาวไห้ (2 คะแนน)

ผู้เขียน: วิตต์ สุทธเสถียร

สำนักพิมพ์: Salmon Books

เลือกโดย: จุฑา สุวรรณมงคล, วชิรา รุธิรกนก

18. เพื่อนเก่าที่หายสาบสูญ: สุขภาพดีด้วยการดูแลระบบนิเวศในร่างกาย (2 คะแนน)

ผู้เขียน: ชัชพล เกียรติขจรธาดา

สำนักพิมพ์: ชัชพลบุ๊คส์

เลือกโดย: สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ

19. เพราะความรักมิอาจเร่งร้อน (Die Liebe im Ernstfall) (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Daniela Krien

ผู้แปล: ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ

สำนักพิมพ์: Library House

เลือกโดย: ธวัช งานรุ่งเรือง, ขจรฤทธิ์ รักษา

20. ประวัติศาสตร์อยุธยา 5 ศตวรรษสู่โลกใหม่ (2 คะแนน)

ผู้เขียน: คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร

สำนักพิมพ์: มติชน

เลือกโดย: พิพัฒน์ พสุธารชาติ, อนรรฆ พิทักษ์ธานิน

21. ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (A History of Thailand) (2 คะแนน)

ผู้เขียน: คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร

สำนักพิมพ์: มติชน

เลือกโดย: โตมร ศุขปรีชา, อำนาจ รัตนมณี

22. ทาร์ตตาแต็งแห่งความฝัน (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Fumie Kondo

ผู้แปล: กนกวรรณ เกตุชัยมาศ

สำนักพิมพ์: Sunday Afternoon

เลือกโดย: ภาคย์ มหิธิธรรมธร, พาฝัน ศุภวานิช

23. ตอบแสงตะวัน (2 คะแนน)

ผู้เขียน: วรพจน์ พันธุ์พงศ์

สำนักพิมพ์: บางลำพู

เลือกโดย: สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร, ประธาน ธีรธาดา

24. โง่ศาสตร์: กฎพื้นฐานว่าด้วยความโง่เขลา (The Basic Laws of Human Stupidity) (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Carlo M. Cipolla

ผู้แปล: สุนันทา วรรณสินธ์ เบล

สำนักพิมพ์: bookscape

เลือกโดย: ศิริธาดา กองภา, มณฑล ประภากรเกียรติ

25. ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน (The Alchemist) (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Paulo Coelho

ผู้แปล: กอบชลี และ กันเกรา

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

เลือกโดย: อนุรุทธ์ วรรณพิณ และ นัฏฐกร ปาระชัย, โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล

26. ขนมปังของพรุ่งนี้ แกงกะหรี่เมื่อวันวาน (Last Night’s Curry, Tomorrow’s Bread) (2 คะแนน)

ผู้เขียน : คิซาระ อิซึมิ

สำนักพิมพ์ : Bibli

เลือกโดย: ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์, กองบรรณาธิการ 10 มิลลิเมตร

27. การ์ตูนไทย ศิลปะ และประวัติศาสตร์ (2 คะแนน)

ผู้เขียน: นิโคลาส เวร์สแตปเปิน

สำนักพิมพ์: River Books

เลือกโดย: สะอาด (ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์), นักรบ มูลมานัส

28. 2475 ราษฎรพลิกแผ่นดิน (2 คะแนน)

ผู้เขียน: นริศ จรัสจรรยาวงศ์

สำนักพิมพ์: ศิลปวัฒนธรรม (มติชน)

เลือกโดย: ธนาพล อิ๋วสกุล, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

29. 24-7/1 (2 คะแนน)

ผู้เขียน: ภู กระดาษ

สำนักพิมพ์: มติชน

เลือกโดย: สิรนันท์ ห่อหุ้ม, จุฑา สุวรรณมงคล


สรุปรายชื่อ ‘The Finalists’ ทั้งหมด (แยกตามหมวดหมู่)

Fiction (วรรณกรรมไทย)

ชื่อหนังสือผู้เขียนสำนักพิมพ์
24-7/1ภู กระดาษมติชน
Beau (is Non-Binary of Everything): โบ และทุกสิ่งที่มิอาจแบ่งแยกลาดิด (LADYS)จัดพิมพ์เอง
We Should All Go To Hell เราทุกคนควรลงนรกบริษฎ์ พงศ์วัชร์P.S.
กวีราษฎร ไม้หนึ่ง ก.กุนที Lookshine
คนดีตายหมดแล้วสรจักรแพรวสำนักพิมพ์
ความรักของวัลยา เสนีย์ เสาวพงศ์มติชน
จวบจนสิ้นแสงแดงดาวกิตติศักดิ์ คงคา13357
ชุดวรรณกรรมอมตะของศรีบูรพาศรีบูรพาศรีปัญญา
ดื่มเหล้าเคล้าชาตรีกับแวมไพร์ในคาบุกิโจ รติพร ชัยปิยะพรP.S.
ตึกกรอสส์ และรวมเรื่องเอกอ.อุดากรไทยควอลิตี้บุ๊คส์
ทะเลสาบน้ำตา วีรพร นิติประภาArtyHOUSE
ในฝันอันเหลือจะกล่าว: นิยมนิยายอันเหลือจะบรรยายเดือนวาด พิมวนาอ่าน
บ้านที่กลับไม่ได้ บุญเลิศ วิเศษปรีชาสำนักพิมพ์มูลนิธิกระจกเงา
รักของทารกวิกลรูปวิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศาเม่นวรรณกรรม
สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรองตินกานต์ระหว่างบรรทัด
สาวไห้วิตต์ สุทธเสถียรSalmon Books
สุสานสยามปราปต์แพรวสำนักพิมพ์
หลงหายไปในฝันจิรภัทร อังศุมาลีจงสว่าง
โอ้แม่มหากวีศรีศตวรรษที่ 21นันดานี 

Fiction (วรรณกรรมแปล)

ชื่อหนังสือผู้เขียน/ผู้แปลสำนักพิมพ์
Graduation จดหมายถึงฉันในวันจบการศึกษาผู้แต่ง: Yun I-hyeong
ผู้แปล: สุมาลี สูนจันทร์
Fuurin
Midnight’s Childrenผู้เขียน : ซัลมาน รัชดี
ผู้แปล : สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
มติชน
Tropic of Cancerผู้เขียน: Henry Miller 
ผู้แปล: นันทพร ปีเลย์ โพธารามิก
Library House
กระทรวงสุขสุดๆ (The Ministry of Utmost Happiness)ผู้เขียน: อรุณธตี รอย
ผู้แปล: สดใส
มติชน
ขนมปังของพรุ่งนี้ แกงกะหรี่เมื่อวันวาน (Last Night’s Currry, Tomorrow’s Bread)ผู้เขียน: คิซาระ อิซึมิ
ผู้แปล: อิศเรศ ทองปัสโณว์
Bibli
ขอให้แมวโอบกอดคุณผู้เขียน: Kiyoshi Shigematsu
ผู้แปล: ปาวัน การสมใจ
Piccolo
ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน (The Alchemist)ผู้เขียน: Paulo Coelho
ผู้แปล: กอบชลี และ กันเกรา
นานมีบุ๊คส์
ครองฝัน (6 เล่มจบ)ผู้เขียน: เฟยเทียนเย่เสียง 
ผู้แปล:อลิส 
มีดีส์ 
คาเฟ่สำหรับคนหลงทาง (THE WHY CAFÉ)ผู้เขียน : จอห์น พี. สเตรเลกกี 
ผู้แปล: ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ
Be(ing)
งานบัดซบ (Factotum)ผู้เขียน: Charles Bukowski 
ผู้แปล: ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์ 
Lighthouse
จดหมายถึงแซม (Letters to Sam)ผู้เขียน: Daniel Gottlieb 
ผู้แปล: ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ 
OMG BOOKS
จอมโจรขโมยหนังสือ (The Book Thief)ผู้เขียน: Markus Zusak
ผู้แปล: พรรณี ชูจิรวงศ์
แพรวสำนักพิมพ์
ดินแดนแห่งความอาดูรสูญสิ้น (The Waste Land and Other Poems)ผู้เขียน : ที. เอส. เอลเลียต (T. S. Eliot)
ผู้แปลและเรียบเรียง : สายฝน ตรีณาวงษ์
โรงนาบ้านไร่
เด็กเล่าเรื่องมหาภารตะผู้เขียน: สังหิตา อรณี
ผู้แปล: ปรีชา ช่อปทุมมา
ภารตะ
เด็กสาวฆาตกรผู้เขียน: Rikako Akiyoshi
ผู้แปล: ธนพล ศักดิ์สมุทรานันท์
แพรวสำนักพิมพ์
เด็กหญิงน้ำตาลผู้เขียน: โอลก้า โกรมาว่า 
ผู้แปล: ช้องนาง ปรีชาเจริญศิลป์ 
Library Terrace
ทาร์ตตาแต็งแห่งความฝันผู้เขียน: Fumie Kondo
ผู้แปล: กนกวรรณ เกตุชัยมาศ
Sunday Afternoon
บ้านหลังนี้มีคนตาย (The Haunting of Hill House)ผู้เขียน: Shirley Jackson
ผู้แปล: สมเกียรติ ชินตระกูลวัฒนะ
Merry-Go-Round
บิเบลีย บันทึกปริศนาแห่งร้านหนังสือ: เล่ม 8 โทะบิระโกะกับเหล่าลูกค้าผู้น่าพิศวงผู้เขียน: En Mikami
ผู้แปล: พลอยทับทิม ทับทิมทอง
animag
ประวัติศาสตร์ล้อมเมืองกรุงลิสบอน ผู้เขียน: ฌูเซ่ ซารามากู  
ผู้แปล: กอบชลี 
Library House
แปดขุนเขา (Le otto montagne)ผู้เขียน: Paolo Cognetti
ผู้แปล: นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ
อ่านอิตาลี
เพราะความรักมิอาจเร่งร้อน (Die Liebe im Ernstfall)ผู้เขียน: Daniela Krien
ผู้แปล: ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ
Library House
ฟื้นคืน (Revival)ผู้เขียน: Stephen King
ผู้แปล: วรรธนา วงษ์ฉัตร
แพรวสำนักพิมพ์
มหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืน (The Midnight Library)ผู้เขียน: แมตต์ เฮก
ผู้แปล: วรรธนา วงษ์ฉัตร
Beat
ยัญพิธีเชือดแพะ (The Feast of the Goat)ผู้เขียน: Mario Vargas Llosa
ผู้แปล: พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์
บทจร
ร้านขนมแห่งความลับผู้เขียน: Tsukasa Sakaki
ผู้แปล: ปาวัน การสมใจ
แพรวสำนักพิมพ์
วันอังคารแห่งความทรงจำกับครูมอร์รี (Tuesdays with Morrie)ผู้เขียน: Mitch Albom
ผู้แปล: อมรรัตน์ โรเก้
 ฟีก้า
วุธเธอริง ไฮตส์ผู้เขียน: เอมิลี บรอนเต  
ผู้แปล: ปทุมจิต อธิคมกมลาศัย 
Library House
สะพรึง (Terror)ผู้เขียน: Ferdinand von Schirach
ผู้แปล: ศศิภา พฤกษฎาจันทร์
Illuminations Editions
เสียงเพรียกจากคธูลู รวมเรื่องเล่าในเงามืด (The Call of Cthulhu)ผู้เขียน: เอช.พี. เลิฟคราฟท์ 
ผู้แปล: นภ ดารารัตน์
เวลา
หนังสือชุด Chaos Walking Trilogyผู้เขียน: Patrick Ness
ผู้แปล: วรรธนา วงษ์ฉัตร
Words Wonder
หนังสือที่กลืนกินคุณพ่อของผมผู้เขียน: อะฟงซู ครุช 
ผู้แปล: เบญจรัศมี รุจน์รวีหิรัญ 
Bookmoby Press
ห้วงสุดท้ายแห่งรัตติกาล (The Last Days of Night)ผู้เขียน: Graham Moore
ผู้แปล: นันทวัน เติมแสงสิริศักดิ์
Earnest
อัลมอนด์ (ALMOND)ผู้เขียน: Sohn Won-Pyung
ผู้แปล: ภัททิรา
Fuurin
โอลก้า (OLGA)ผู้เขียน: Bernhard Schlink
ผู้แปล: เจนจิรา เสรีโยธิน
Library House

Non-Fiction (ภาษาไทย)

ชื่อหนังสือผู้เขียนสำนักพิมพ์
2475 ราษฎรพลิกแผ่นดินนริศ จรัสจรรยาวงศ์ ศิลปวัฒนธรรม (มติชน)
500 ล้านปีของความรัก (เล่ม 1-2)นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดาชัชพลบุ๊คส์
How I Love Myself ภาริอร วัชรศิริBunbooks
Makoto Marketing หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่นดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศThe Cloud
Manchester is Red วิศรุต วิเคราะห์บอลจริงจังบริษัท จริงจังฟุตบอล จำกัด
Object-Oriented Ontologyเก่งกิจ กิติเรียงลาภIlluminations Editions
THE WHYS OF LIFE ชีวิตต้องสงสัยณัฐวุฒิ เผ่าทวีSalmon Books
กองทัพคณะราษฎรปรัชญากรณ์ ลครพล ศิลปวัฒนธรรม (มติชน)
ก่อนอวิชชาศุภวรรณ กรีนมูลนิธิสถาบันพาตัวใจกลับบ้าน
ขุนศึก ศักดินา พญาอินทรีณัฐพล ใจจริงฟ้าเดียวกัน
ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย ชุด ประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทยธเนศ อาภรณ์สุวรรณสมมติ
คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมวรเจตน์ ภาคีรัตน์อ่านกฎหมาย
จีนยุคบุราณรัฐวรศักดิ์ มหัทธโนบลศยาม
ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณกุลธิดา สามะพุทธิผสานวัฒนธรรม
ตอบแสงตะวันวรพจน์ พันธุ์พงศ์บางลำพู
ในแดนวิปลาสรัชParagraph
บันทึกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของดา ตอร์ปิโดดารณี ชาญเชิงศิลปะกุล 
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (A History of Thailand)คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตรมติชน
ประวัติศาสตร์อยุธยา 5 ศตวรรษสู่โลกใหม่คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตรมติชน
ปรากฏการณ์สะท้านฟ้า 10 สิงหา: ข้อเรียกร้องว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ภาณุพงศ์ จาดนอก, อานนท์ นำภา, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, พริษฐ์ ชิวารักษ์ 
ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย วิศรุต พึ่งสุนทร (บรรณาธิการ)คบไฟ
โปรดโอบกอดมนุษย์ลูกวีรพร นิติประภาSandClock Books
เพื่อนเก่าที่หายสาบสูญ : สุขภาพดีด้วยการดูแลระบบนิเวศในร่างกายนพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดาชัชพลบุ๊คส์
มนุษย์ 6 ตุลา เพจ มนุษย์กรุงเทพจัดพิมพ์เอง
ไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังเพียงผู้เดียว ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัยSalmon Books
รักสามัญ: บันทึกความผูกพันชั้นราษฎรรสมาลิน ตั้งนพกุลอ่าน
ล้ม ลุก เรียน รู้ Fall And Learnธนา เธียรอัจฉริยะKOOB
วาระสมมติหมายเลข 02 ‘ว่าด้วย The King and I’ รวมนักเขียนสมมติ
วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์ชนิดา พรหมพยัคฆ์ และณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว (บรรณาธิการ)ศยาม
เศรษฐกิจสามสี-เศรษฐกิจแห่งอนาคต วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตรbookscape
สงครามที่ไม่มีวันชนะ ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรคนพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดาชัชพลบุ๊คส์
สงครามเย็น(ใน)ระหว่าง โบว์ขาวกนกรัตน์ เลิศชูสกุลมติชน
หลังบ้านคณะราษฎร: ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิงชานันท์  ยอดหงษ์ศิลปวัฒนธรรม (มติชน)
อาคิเต็กเจอชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์ Salmon Books

Non-Fiction (งานแปล)

ชื่อหนังสือผู้เขียน/ผู้แปลสำนักพิมพ์
Japonismeผู้เขียน: Erin Niimi Longhurst 
ผู้แปล: ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล
broccoli
กษัตริย์คือ(อะ)ไร?ผู้เขียน: เดวิก เกรเบอร์ และ นิกา ดูบรอฟสกี 
ผู้แปล: เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และ พนา กันธา
Illuminations Editions
การ์ตูนไทย ศิลปะ และประวัติศาสตร์นิโคลาส เวร์สแตปเปินRiver Books
การปฏิวัติ 2475 ในทัศนะของพันโท อองรี รูซ์ผู้เขียน: Henri Roux
ผู้แปล: พิมพ์พลอย ปากเพรียว
ศิลปวัฒนธรรม (มติชน)
ก้าวเดิน (WALKING: One Step at a Time)ผู้เขียน: Erling Kagge
ผู้แปล: ธันยพร หงษ์ทอง
OMG BOOKS
เข้าใจให้ลึกซึ้ง 3 อินดิเคเตอร์หลัก EMA MACD RSIผู้เขียน: Daddy Traderพราว
ความถูกต้องอยู่ข้างใคร (The Righteous Mind)ผู้เขียน: Jonathan Haidt 
ผู้แปล: วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ 
Be(ing)
คิด, เร็วและช้า (Thinking, Fast and Slow)ผู้เขียน: Daniel Kahneman
ผู้แปล: จารุจรรย์ คงมีสุข
WE LEARN
โค้ชแห่งซิลิคอนแวลลีย์ : คัมภีร์ผู้นำจากโค้ชแห่งซิลิคอนแวลลีย์ บิล แคมป์เบลล์ผู้เขียน อีริก ชมิดต์, โจนาธาน โรเซนเบิร์ก, อลัน อีเกิล
ผู้แปล ณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์, ทอปัด สุบรรณรักษ์
ดิเอสเซนเชียลโค้ช
โง่ศาสตร์: กฎพื้นฐานว่าด้วยความโง่เขลาผู้เขียน: Carlo M. Cipolla
ผู้แปล: สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
bookscape
จีนก่อนคอมมิวนิสต์: ประวัติศาสตร์จีนที่คุณอาจไม่รู้ ผู้เขียน: Frank Dikotter 
ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล และดอน รุ่งเรือง 
สำนักนิสิตสามย่าน
เจาะลึกแท็กติกบอลยุโรป (Zonal Marking)ผู้เขียน : ไมเคิล ค็อกซ์
ผู้แปล: วิศรุต สินพงศพร
ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์
แด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชาย แด่ความลื่นไหลที่ผลิบาน (Beyond the Gender Binary)ผู้เขียน: Alok Vaid-Menon
ผู้แปล: มุกดาภา ยั่งยืนภราดร
SOI
แด่ผู้แหลกสลาย (Reasons to Stay Alive)ผู้เขียน: Matt Haig
ผู้แปล: ศิริกมล ตาน้อย
bookscape
ถ้อยแถลงเพื่อเรา 99% (FEMINISM FOR THE 99%)ผู้เขียน: ชินเซีย อารุซซา ติถี ภัฏฏาจารย์ และ แนนซี่ เฟรเซอร์ 
ผู้แปล: อรชร ดำรงจิตติ และ พริม มณีโชติ
SOI
ทฤษฎีกษัตริย์โพธิสัตว์: เวสสันดรชาดกในประวัติศาสตร์ไทยผู้เขียน: Patrick Jory
ผู้แปล: ฑิตฐิตา ซิ้มเจริญ
มติชน
นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะผู้เขียน: Ha Wan
ผู้แปล: ตรองสิริ ทองคำใส
Springbooks
บัณฑิตกับนักบุญ (The Doctor and the Saint)ผู้เขียน: อรุณธตี รอย  
ผู้แปล: รวิวาร รวิวารสกุล และชาวาร์ เกษมสุข
สวนเงินมีมา
พลังแห่งเหมียว แมวขององค์ทะไลลามะผู้เขียน: เดวิด มิชี่
ผู้แปลและเรียบเรียง: จรณิต แก้วกังวาล
มูลนิธิโกมลคีมทอง 
พลิกทำเนียบขาว: การต่อสู้ของนักการเมืองสังคมนิยม เบอร์นี แซนเดอร์สผู้เขียน: เบอร์นี่ แซนเดอร์ส และฮัค กุตแมน
ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และวศินี พบูประภาพ
สำนักนิสิตสามย่าน
พวกฉัน พวกมัน พวกเรา (Moral Tribes)ผู้เขียน: Joshua D. Greene 
ผู้แปล: วิลาสินี ฤกษ์ปฎิมา เดอเบส
Salt Publishing
พิเคราะห์สามก๊ก ฉบับอี้จงเทียน ผู้เขียน: อี้จงเทียน 
ผู้แปล: นิธิพันธ์ วิประวิทย์ 
มติชน
เมื่อโลกซึมเศร้า: Mark Fisher, โลกสัจนิยมแบบทุน และลัดดาแลนด์ผู้เขียน: สรวิศ ชัยนาม 
ผู้แปล: สุชานาฎ จารุไพบูลย์ 
Illuminations Editions
เมื่อโลกไม่มีเรา (The World Without Us)ผู้เขียน: Alan Weisman
ผู้แปล: สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
Salt Publishing
แมววัดผู้เขียน: ยูโตะ ฟุคะยะผีเสื้อ
ระเบียบแห่งการระบาด (The Rules of Contagion)ผู้เขียน: Adam Kucharski 
ผู้แปล: กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ 
Be(ing)
รักร้อนแรงแห่งดินแดนสังคมนิยมผู้เขียน: Kristen Ghodsee
ผู้แปล: เกศกนก วงษาภักดี
สำนักนิสิตสามย่าน
ฤกษ์งามยามปารีส (A Moveable Feast)ผู้เขียน: Ernest Hemingway
ผู้แปล: ไพรัช แสนสวัสดิ์
Shine
เลโอนาร์โด ดา วินชี (LEONARDO DA VINCI)ผู้เขียน: Walter Isaacson
ผู้แปล: ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ
Be(ing)
เลี้ยงลูกแบบเรียบง่าย (Simplicity Parenting)ผู้เขียน: Kim John Payne และ Lisa M. Ross
ผู้แปล: นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี
GOODLOVE
วิชารู้รอบ (RANGE: Why Generalists Triumph in a Specialized World)ผู้เขียน: David Epstein
ผู้แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
Salt Publishing
วิทยาศาสตร์แห่งความเหงา (Loneliness)ผู้เขียน: John T. Di Cacioppo, William Patrick
ผู้แปล: โตมร ศุขปรีชา
Salt Publishing
เศรษฐศาสตร์ความจน (Poor Economics)ผู้เขียน: Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo 
ผู้แปล: ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ 
Salt Publishing
สนทนากับพระเจ้า (Conversations with God) เล่ม 1-3ผู้เขียน: Neale Donald Walsch
ผู้แปล: รวิวาร รวิวารสกุล และ อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา
OMG BOOKS
สองมุมมองของเสรีภาพ (Two Concepts of Liberty)ผู้เขียน : ไอเซยา เบอร์ลิน (Isaiah Berlin)
ผู้แปล : เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ ชยางกูร ธรรมอัน
สำนักนิสิตสามย่าน
สามัญสำนึก (Common Sense) ผู้เขียน: โธมัส เพน
ผู้แปล: ภัควดี วีระภาสพงษ์
bookscape
เสียดายแย่ ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อ่านผู้เขียน: Philippa Perry 
ผู้แปล: ดลพร รุจิรวงศ์  
bookscape
หนทางความสุขผู้เขียน: หงจื้อเฉิง
ผู้แปล: วิวิฒน์ ประชาเรืองวิทย์ 
Sunbeam
อย่ายอม (Untamed)ผู้เขียน: Glennon Doyle
ผู้แปล: K.D.
Amarin HOW-TO

การ์ตูน / หนังสือภาพ / นิตยสาร

ชื่อหนังสือผู้เขียนสำนักพิมพ์
Accidentally Wes Andersonผู้เขียน: Wally Koval
ผู้แปล: ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ
broccoli
BEASTARS ผู้เขียน: Paru ItagakiNED Comics
Realผู้เขียน: Takehiko InoueNED Comics
การศึกษาของกระป๋องมีฝันผู้เขียน: สะอาดKai3
คำอธิษฐานในวันที่จากลา (Frieren)เรื่อง: Kanehito YAMADA
ภาพ: Tsukasa ABE
Siam Inter Comics
จั๊กกะจิ่งจิ่งผู้เขียน: คณะใกล้เที่ยงคืน 
เซเปียนส์ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิกผู้เขียน: ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, เดวิด แดเนียลส์ 
ผู้แปล: นำชัย ชีววิวรรธน์ 
ยิปซี
พระราชาผู้สั่งห้ามความมืดผู้เขียน: Emily Haworth-Booth 
ผู้แปล: อริยา ไพฑูรย์
SandClock Books
ยูรากิโซ ที่นี่ผีน่ารักนะ เล่ม 24ผู้เขียน: Tadahiro MiuraSiam Inter Comics
สิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนของตาตุและปาตุผู้เขียน: Aino Havukainen และ Sami Toivonenนาวา
หนังยางแสนรักของฉันผู้เขียน: Yoshitake ShinsukeAmarin Kids


MOST READ

Spotlights

14 Aug 2018

เปิดตา ‘ตีหม้อ’ – สำรวจตลาดโสเภณีคลองหลอด

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย พาไปสำรวจ ‘คลองหลอด’ แหล่งค้าประเวณีใจกลางย่านเมืองเก่า เปิดปูมหลังชีวิตหญิงค้าบริการ พร้อมตีแผ่แง่มุมเทาๆ ของอาชีพนี้ที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาเนิ่นนาน

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

14 Aug 2018

Life & Culture

1 Feb 2019

ทรมานแสนสุขสม : เปิดโลก ‘BDSM’ รสนิยมทางเพศที่ตั้งต้นจากความยินยอมพร้อมใจ

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ ชวนสำรวจรสนิยมทางเพศแบบ BDSM ผ่านการพูดคุยกับสองสาวเจ้าของเพจ Thailand BDSM : Let’s Play and Learn ว่าด้วยนิยาม รูปแบบ คำอธิบายของความสุขในความเจ็บปวด ไปจนถึงความเสี่ยงในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อตามหาผู้มีรสนิยมแบบเดียวกัน พร้อมเก็บบรรยากาศการแสดง ‘ชิบาริ’ โดยศิลปินชาวญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังอย่างถึงเนื้อถึงหนัง

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

1 Feb 2019

Life & Culture

8 Sep 2021

คนกระโปกแห่งยุคสมัย 199x ทำไมเด็กเจนวายไม่ยอมโต

คอลัมน์ PopCapture พิมพ์ชนก พุกสุข เขียนถึงสาเหตุสำคัญว่าเพราะอะไร ‘ชาวมิลเลนเนียลส์’ ถึงไม่อาจเติบโตได้อย่างที่ใจหวัง

พิมพ์ชนก พุกสุข

8 Sep 2021

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save