กองบรรณาธิการ The101.world เรื่อง

ภาพิมล หล่อตระกูล ภาพประกอบ

 

หลังจากที่เราทยอยปล่อย ‘The Finalists’ ความน่าจะอ่าน 2018-2019 ทั้งหมดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (ย้อนอ่านที่มาที่ไป และรายชื่อ The Finalists ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3) ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะได้ทราบว่า เล่มใดบ้างที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแนะนำของบรรณาธิการและนักอ่านร่วม 50 คน

ทั้งนี้ จากลิสต์หนังสือทั้งหมด 118 เล่มในรอบ The Finalists มีหนังสือที่ตีพิมพ์ภายในปี 2018-2019 ติดเข้ามาในรอบ Top Highlights ทั้งสิ้น 19 เล่ม โดยเล่มที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้ 7 คะแนน คือ มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ โดย ภรณ์ทิพย์ มั่นคง

ส่วนเล่มอื่นๆ จะเป็นเล่มใด และถูกเลือกโดยใครบ้าง ตามไปดูกันเลย!

 

 

1. มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ (7 คะแนน)

ผู้เขียน : ภรณ์ทิพย์ มั่นคง

สำนักพิมพ์ : อ่าน

เลือกโดย  : ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง, วรงค์ หลูไพบูลย์, ปณิธิตา เกียรติ์สุพิมล, ณขวัญ ศรีอรุโณทัย, นิวัต พุทธประสาท, สุธิดา วิมุตติโกศล, วีรพร นิติประภา

 

 

2. เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ (Sapiens: A Brief History of Humankind) (5 คะแนน)

ผู้เขียน : Yuval Noah Harari

ผู้แปล : นำชัย ชีววิวรรธน์

สำนักพิมพ์: ยิปซี

เลือกโดย : ศิริวร แก้วกาญจน์, พัลลภ สามสี, พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, ศิริธาดา กองภา, สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ

 

 

3. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์: วิวัฒนาการรัฐไทย (4 คะแนน)

ผู้เขียน : กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

เลือกโดย : วรงค์ หลูไพบูลย์, สุธิดา วิมุตติโกศล, พิพัฒน์ พสุธารชาติ, มณฑล ประภากรเกียรติ

 

 

4. สวนสัตว์กระดาษ (3 คะแนน)

ผู้เขียน : Ken Liu

ผู้แปล : ลมตะวัน

สำนักพิมพ์ : Salt Publishing

เลือกโดย : จีระวุฒิ เขียวมณี, ทราย เจริญปุระ, วีรพร นิติประภา

 

 

5. เบสเมนต์ มูน (3 คะแนน)

ผู้เขียน : ปราบดา หยุ่น

สำนักพิมพ์ : Typhoon Studio

เลือกโดย : ณขวัญ ศรีอรุโณทัย, จีระวุฒิ เขียวมณี, Whale & Rabbit Library  (ชวณัฐ สุวรรณ และ เพชรลัดดา แก้วจีน)

 

 

6. ว่างแผ่นดิน: ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ “กรุงแตก” ในสามราชอาณาจักร (2 คะแนน)

ผู้เขียน : นิธิ เอียวศรีวงศ์

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลือกโดย : อนรรฆ พิทักษ์ธานิน, ศรัณย์ วงศ์ขจิตร

 

 

7. หนูนิ้วโป้ง: วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์มิลเลนเนียล (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Michel Serres

ผู้แปล: สายพิณ ศุพุทธมงคล

สำนักพิมพ์: พารากราฟ

เลือกโดย : สุรเดช โชติอุดมพันธ์, สุธิดา วิมุตติโกศล

 

 

8. สายสตรีท: มานุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลา (2 คะแนน)

ผู้เขียน : บุญเลิศ วิเศษปรีชา

สำนักพิมพ์ : Way of book

เลือกโดย : วีรพร นิติประภา, วชิระ บัวสนธ์

 

 

9. สองปี แปดเดือน กับยี่สิบแปดคืน (Two Years Eight Months & Twenty-Eight Night) (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Salman Rushdie

ผู้แปล: สุนันทา วรรณสินธ์ เบล

สำนักพิมพ์ : มติชน

เลือกโดย : โตมร ศุขปรีชา, ศิริวร แก้วกาญจน์

 

 

10. เวทมนตร์ฉบับพกพา: ชีวิตและเรื่องขีดเขียนของสตีเวน คิง (On Writing: A Memoir of the Craft) (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Stephen King

ผู้แปล: นรา สุภัคโรจน์

สำนักพิมพ์: Merry-Go-Round Publishing

เลือกโดย :ศิริธาดา กองภา, คธาวุฒิ เกนุ้ย

 

 

11. เรือนญี่ปุ่น: พื้นที่ ความทรงจำ และถ้อยคำ (2 คะแนน)

ผู้เขียน : ทะเคะชิ คะนะกะวะ

ผู้แปล / ถ่ายภาพประกอบ : ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์

เลือกโดย : สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ, ประธาน ธีระธาดา

 

 

12. เรื่องเล่าของสาวรับใช้ (The Handmaid’s Tale) (2 คะแนน)

ผู้เขียน : Margaret Atwood

ผู้แปล : จุฑามาศ แอนเนียน

สำนักพิมพ์ : Library House

เลือกโดย : ธัชชัย ธัญยวัลย, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล

 

 

13. มือสมัครเล่น (Beginners) (2 คะแนน)

ผู้เขียน : Raymond Carver

ผู้แปล : ภชภร ด่านวิรุฬหวณิช

สำนักพิมพ์: บทจร

เลือกโดย : ปณิธิตา เกียรติ์สุพิมล, ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง

 

 

14. มนุษย์ร้านสะดวกซื้อ (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Murata Sayaka

ผู้แปล: พรรณวิมล จิตราวิริยะกุล

สำนักพิมพ์: Animag

เลือกโดย : ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์, ศรัณย์ วงศ์ขจิตร

 

 

15. ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Higashino Keigo

ผู้แปล: กนกวรรณ เกตุชัยมาศ

สำนักพิมพ์: น้ำพุสำนักพิมพ์

เลือกโดย : Readery, ภัทรอนงค์ สิรีพิพัฒน์

 

 

16. บริทท์มารีอยู่ตรงนี้ (Britt-Marie Was Here) (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Fredrik Backman

ผู้แปล: โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล

สำนักพิมพ์: Merry-Go-Round Publishing

เลือกโดย : นรา, ธวัช งานรุ่งเรือง

 

 

17. ติดอยู่ระหว่างการเดินทาง (2 คะแนน)

ผู้เขียน : อุทิศ เหมะมูล

สำนักพิมพ์ : จุติ

เลือกโดย : ศิริธาดา กองภา, ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์

 

 

18. ซอร์บา: Zorba the Greek (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Nikos Kazantzakis

ผู้แปล: ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์

สำนักพิมพ์: สามัญชน

เลือกโดย : ศิริวร แก้วกาญจน์, สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

 

 

19. The Art of Disappointment ศิลปะของความผิดหวัง (2 คะแนน)

ผู้เขียน: กิตติพล สรัคคานนท์

สำนักพิมพ์: Salmon Books

เลือกโดย : วินทร์ เลียววาริณ, ทราย เจริญปุระ

 


 

สรุปรายชื่อ ‘The Finalists’ ทั้งหมด (แยกตามหมวดหมู่)

 

Fiction (วรรณกรรมไทย)

ชื่อหนังสือผู้เขียน / ผู้แปลสำนักพิมพ์
เบสเมนต์ มูนปราบดา หยุ่นTyphoon studio
หยดน้ำหวานในหยาดน้ำตาอุรุดา โควินท์มติชน
ติดอยู่ระหว่างการเดินทางอุทิศ เหมะมูลจุติ
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

(เวอร์ชั่นแปลภาษาอังกฤษ

โดย River Books)

ผู้เขียน: วีรพร นิติประภา

ผู้แปล : ก้อง ฤทธิ์ดี

มติชน
ศูนย์อนุชา วรรณาสุนทรไชยสมมติ
ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้ชญรัตน์ ชญารัตน์สมมติ
เรื่องเล่าจากดาวอื่นATOMPAKON10 มิลลิเมตร
ย่ำรุ่งอันยาวนานรชา พรมภวังค์Shine Publishing House
เมืองมธุรสแก้วเก้าอรุณ
เพลิงแค้นปีศาจ (นิยายชุด ราชสีห์)ดวงตะวันดวงตะวัน
ผจญภัยตามใครเลือกกิตติพล สรัคคานนท์SALMON BOOKS
ใต้ฝุ่นโกลาบ จันแพรวสำนักพิมพ์
ซีรีย์ ‘ธิโมส์’ดวงตะวันดวงตะวัน
ฉันขังความรักไว้ในหนังสืออภิชาติ เพชรลีลานกดวงจันทร์
กวีพูด รวม 10 เรื่องสั้นของฟ้า พูลวรลักษณ์ฟ้า พูลวรลักษณ์สมมติ
Black Cherry ความโหยหาคือชื่อยาเสพติดลูกแก้ว โชติรสP.S.Book
The Cult of Monte Cristoนพพันธ์ บุญใหญ่a book

 

           

Fiction (วรรณกรรมแปล)

ชื่อหนังสือผู้เขียน / ผู้แปลสำนักพิมพ์
สองปี แปดเดือน กับยี่สิบแปดคืนผู้เขียน: ซัลมาน รัชดี

ผู้แปล: สุนันทา วรรณสินธ์ เบล

มติชน
เรื่องเล่าของสาวรับใช้

 

ผู้เขียน: มาร์กาเร็ต แอตวูด

ผู้แปล: จุฑามาศ แอนเนียน

Library House
My Name Is Redผู้เขียน: ออร์ฮาน ปามุก

ผู้แปล: นันทวัน เติมแสงสิริศักดิ์

มติชน
มือสมัครเล่นผู้เขียน : เรย์มอนด์ คาร์เวอร์

ผู้แปล : ภชภร ด่านวิรุฬหวณิช

บทจร
มนุษย์ร้านสะดวกซื้อผู้เขียน: มูราตะ ซายากะ

ผู้แปล: พรรณวิมล จิตราวิริยะกุล

Animag
Eighty-Sixเรื่อง : อาซาโตะ อาซาโตะ

ภาพ : ชิราบิ

ผู้แปล : โชติกา ศรีภูริจรรยา

Phoenix
ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะผู้เขียน: ฮางาชิโนะ เคโกะ

ผู้แปล: กนกวรรณ เกตุชัยมาศ

น้ำพุสำนักพิมพ์
บริทท์มารีอยู่ตรงนี้ผู้เขียน: เฟรดริก แบคแมน

ผู้แปล: โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล

Merry-Go-Round Publishing
ซอร์บา: Zorba the Greekผู้เขียน: นิคอส คาซานทาคิส

ผู้แปล: ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์

สามัญชน
อีธาน โฟรมผู้เขียน: เอดิธ วาร์ตัน

ผู้แปล: โรเบอต้า เอนกาล๊อก

Library House
อย่าเรียกฉันว่านังแพศยาผู้เขียน: หลิวเจิ้นอวิ๋น

ผู้แปล: ศุณิษา เทพธารากุลการ

มติชน
สำนึกของช้างผู้เขียน: มาร์โก มิสสิโรลี

ผู้แปล: นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ

กำมะหยี่
สวนสัตว์กระดาษผู้เขียน: เคน หลิว

ผู้แปล: ลมตะวัน

Salt Publishing
วันสุดท้ายของนักโทษประหารผู้เขียน: วิกตอร์ อูโก

ผู้แปล: กรรณิกา จรรย์แสง

มติชน
โลกที่รักผู้เขียน: บานา อลาเบด

ผู้แปล: พลอยแสง เอกญาติ

นานมีบุ๊คส์
ฤดูหนาวเมื่อเราพรากผู้เขียน: ฟูมิโนริ นากามูระ

ผู้แปล: พรพิรุณ กิจสมเจตน์

กำมะหยี่
รุไบยาตผู้เขียน : โอมาร์ คัยยัม

ผู้แปล : แคน สังคีต

แสงดาว
รักเมื่อคราวห่าลงผู้เขียน: กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ

ผู้แปล: รัชยา เรืองศรี

บทจร
รักของคนเขลาผู้เขียน: จุนอิชิโร ทานิซากิ

ผู้แปล: พรพิรุณ กิจสมเจตน์

JLIT
ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องผู้เขียน: เยี่ยกวน

ผู้แปล: น.นพรัตน์

สยามอินเตอร์
ฝันถึงเรื่องนั้นอีกแล้วผู้เขียน: โยรุ ซูมิโนะ

ผู้แปล: ธวัลยา

แพรวสำนักพิมพ์
แผ่นดินที่สิ้นสูญผู้เขียน: ที. เอส. เอลเลียต

ผู้แปล: กรกิจ ดิษฐาน

ปล่อยสำนัก​พิมพ์​
ความลับผู้เขียน: ฮิงาชิโนะ เคโงะ

ผู้แปล: บุญชู ตันติรัตนสุนทร

Maxx Publishing
น้ำหอมผู้เขียน: แพทริก ซึสคินท์

ผู้แปล: สีมน

Words Wonder Publishing
ดินเเดนคนตาบอด

 

ผู้เขียน: เอช. จี. เวลส์

ผู้แปล: มโนราห์

สมมติ
ทุ่ง กุลา ลุกไหม้ผู้เขียน: Juan Rulfo

ผู้แปล: พีระ ส่องคืนอธรรม

อ่าน
จบเกมผู้เขียน: จูลิโอ คอร์ทาซาร์

ผู้แปล: สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์

ผีเสื้อ
ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณผู้เขียน: เกาสิงเจี้ยน

ผู้แปล: รำพรรณ รักศรีอักษร

นานมีบุ๊คส์
กาบริแอลา กานพลู และอบเชยผู้เขียน: จอร์จ อมาโด้

ผู้แปล: กอบชลี

Library House
เรือรัตติกาลผู้เขียน: จอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน

ผู้แปล: ดาวิษ ชาญชัยวานิช

Words Wonder Publishing
Colorfulผู้เขียน: โมริ เอโตะ

ผู้แปล: วิยะดา คาวางุจิ

แจ่มใส
อเมริคา (ชายผู้สาบสูญ)ผู้เขียน: ฟรันซ์ คาฟคา

ผู้แปล: ถนอมนวล โอเจริญ

Library House
ยัญพิธีเชือดแพะผู้เขียน: มาริโอ บากัส โยซ่า

ผู้แปล: พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์

บทจร
พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา

 

ผู้เขียน: ออร์ฮาน ปามุก

ผู้แปล: นพมาส แววหงส์

มติชน

 

 

Non-Fiction (ภาษาไทย)

ชื่อหนังสือผู้เขียน / ผู้แปลสำนักพิมพ์
มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละภรณ์ทิพย์ มั่นคงอ่าน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : วิวัฒนาการรัฐไทย

(แปลจากภาษาอังกฤษ)

ผู้เขียน : กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

ผู้แปล : อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู

 

ฟ้าเดียวกัน
อยากลืมกลับจำภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์, ณัฐพล ใจจริงมติชน
เสียดินแดนมลายู

ประวัติศาสตร์ชาติฉบับ Plot Twist

ฐนพงศ์ ลือขจรชัย

 

ศิลปวัฒนธรรม
2475 เส้นทางคนแพ้บัญชร ชวาลศิลป์แสงดาว
สิ่งสำคัญของชีวิตนิ้วกลมKOOB
สายสตรีท

มานุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลา

บุญเลิศ วิเศษปรีชาWay of Book
เขียนบทหนัง ซัดคนดูให้อยู่หมัดธิดา ผลิตผลการพิมพ์Geek Book
ศาสนากับความรุนแรงปรีดี หงษ์สต้น และ อัมพร หมาดเด็นIlluminations Editions
ว่าด้วยวรรณกรรม On Literatureบรรณาธิการ: วริศ ลิขิตอนุสรณ์สมมติ
ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบสิริพรรณ นกสวน สวัสดีศยาม
เมื่อถึงเวลา ดอกไม้จะบานเองวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจa book
เผด็จการวิทยาพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์มติชน
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยคริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตรมติชน
Promised Land ประเทศเทาธิติ มีแต้มRealframe Editions
นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2550สมชาย ปรีชาศิลปกุล

 

ฟ้าเดียวกัน
น้ำวัง รถไฟ ไฮเวย์ :

ประวัติศาสตร์ลำปางสมัยใหม่

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
เทวตำนานในอริยวิถีเอกชัย สถาพรธนพัฒน์วิภาษา
AMERICA FIRST รบเถิดอรชุนภาณุ ตรัยเวชมติชน
ทำไมต้องตกหลุมรัก: Alain Badiou ความรัก และ The Lobsterผู้เขียน: สรวิศ ชัยนาม

ผู้แปล: สุชานาฏ จารุไพบูลย์

Illuminations Editions
เชื้อโรค ร่างกายและรัฐเวชกรรม ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทยทวีศักดิ์ เผือกสม

 

: Illuminations Editions
จักรญาณวิทยา: ธเนศ วงศ์ยานนาวา กับบทสนทนารอบตัวธเนศ วงศ์ยานนาวาสมมติ
เขียนชนบทให้เป็นชาติเก่งกิจ กิติเรียงลาภมติชน
การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็นพวงทอง ภวัครพันธุ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Other Cities : เมืองน่าอยู่ที่รู้สึกLittle ThoughtsLittle Thoughts
The Art of Disappointment

ศิลปะของความผิดหวัง

กิตติพล สรัคคานนท์Salmon books
Sportlight เกมนอกสนามวิศรุต สินพงศพรSalmon books
On Book & Reading

ว่าด้วยหนังสือและการอ่าน

วีระ ธีรภัทรโรนิน
My Echo, My Shadow and Mea book × Conne(x)t KlongToeya book
London Museumsโอ๊ต มณเฑียรa book
Between Hello and Goodbye

ครู่สนทนา

จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์

 

Salmon Books
ว่างแผ่นดิน ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ “กรุงแตก” ในสามราชอาณาจักรนิธิ เอียวศรีวงศ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
China 5.0: สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AIผู้เขียน : อาร์ม ตั้งนิรันดรBookscape


Non-Fiction
(งานแปล)

ชื่อหนังสือผู้เขียน / ผู้แปลสำนักพิมพ์
เซเปียนส์: ประวัติย่อมนุษยชาติ

 

ผู้เขียน: ยูวาล โนอาห์ ฮารารี่

ผู้แปล: ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

ยิปซี
วรรณกรรม: ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการผู้เขียน: จอห์น ซัทเธอร์แลนด์

ผู้แปล: สุรเดช โชติอุดมพันธ์

Bookscape
หนูนิ้วโป้ง: วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์มิลเลนเนียลผู้เขียน: มิเชล เซอร์เรส

ผู้แปล: สายพิณ ศุพุทธมงคล

พารากราฟ
เวทมนตร์ฉบับพกพา: ชีวิตและเรื่องขีดเขียนของสตีเวน คิงผู้เขียน: สตีเฟ่น คิง

ผู้แปล: นรา สุภัคโรจน์

Merry-Go-Round Publishing
The Four : เปิดโปงด้านสีเทาของ 4 พ่อมดไอที Amazon, Apple, Facebook, Googleผู้เขียน: สก๊อต กอลโลเวย์

ผู้แปล: ธนากร นำรับพร

 

ซีเอ็ดยูเคชั่น
เรือนญี่ปุ่น พื้นที่

ความทรงจำและถ้อยคำ

ผู้เขียน : ทะเคะชิ คะนะกะวะ

ผู้แปล/ถ่ายภาพประกอบ :

ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์

 

อยู่กับความซับซ้อนผู้เขียน: โดนัลด์ เอ. นอร์แมน

ผู้แปล: พินดา พิสิฐบุตร

Li-Zenn Publishing
สะกดความคิด สะกิดพฤติกรรมผู้เขียน: ริชาร์ด เฮช. ธาเลอร์, แคส ซันสไตน์

ผู้แปล: นรา สุภัคโรจน์

วีเลิร์น
เก็บกระเป๋าไปดาวอังคารผู้เขียน: แมรี โรช

ผู้แปล: สฤณี อาชวานันทกุล

Salt Publishing
วิถีแห่งเต๋าผู้เขียน: ปราชญ์เหลาจื่อ

ผู้แปล: พจนา จันทรสันติ

Openbooks
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ผู้เขียน: ปีเตอร์ เซงเก้, เนลดา แคมบรอน-แมคคาเบ้, ทิโมธี ลูคัส, ไบรอัน สมิธ, จานิส ดัทตอน, อาร์ท ไคลเนอร์

ผู้แปล: กิตติพล เอี่ยมกมล

สวนเงินมีมา
Shoe Dog

บันทึกความทรงจำโดยผู้ก่อตั้ง ไนกี้

ผู้เขียน: ฟิล ไนต์

ผู้แปล: ไอริสา ชั้นศิริ

Amarin HOW-TO
เมา : ประวัติศาสตร์แห่งการร่ำสุราผู้เขียน: มาร์ค ฟอร์ซิธ

ผู้แปล: ลลิตา ผลผลา

Bookscape
พอล แรนด์ : บทสนทนากับนักเรียนผู้เขียน: ไมเคิล โครเกอร์

ผู้แปล: สันติ ลอรัชวี

Li-Zenn Publishing
พลัง ชีวิต และความฝัน

เรื่องเล่าจากห้องบำบัด

ผู้เขียน : เออร์วิน ดี. ยาลอม

ผู้แปล : ปริญดา วิรานุวัตร

Sidea
ผีเสื้อโปรยปรายผู้เขียน: ชาร์ลส์ ดาร์วิน

ผู้แปล: ศักดิ์ บวร

สมิต
Concept is Everything

1000 ไอเดียหรือจะสู้ 1 คอนเซปต์

ผู้เขียน : ยะมะดะ โซวีเลิร์น
ประวัติศาสตร์หยาดฝนผู้เขียน: ซินเธีย บาร์เน็ตต์

ผู้แปล: พลอยแสง เอกญาติ

Openworlds
บิ๊กดาต้ามหาประลัย: เมื่อการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นภัยต่อสังคมผู้เขียน: เคธี่ โอนีล

ผู้แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

Salt Publishing
Why Grow up?

เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด

ผู้เขียน: ซูซาน นีแมน

ผู้แปล: โตมร ศุขปรีชา

Salt Publishing
สนทนากับพระเจ้า การพูดคุยที่ไม่ธรรมดาผู้เขียน: นีล โดนัลด์ วอลช์

ผู้แปล: อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา

OMG Books
นิยายรักในราชสำนักฝ่ายในผู้เขียน: แอนนา ลีโอโนเวนส์

ผู้แปล: อบ ไชยวสุ

Shine Publishing House
ชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการ

“ช่างแม่ง”

ผู้เขียน: มาร์ก แมนสัน

ผู้แปล: ยอดเถา ยอดยิ่ง

บิงโก
เงียบ (Silence: in the Age of Noise)ผู้เขียน: เอิร์ลลิง แคกเก้

ผู้แปล: วรรธนา วงษ์ฉัตร

OMG Books
คินสึงิ ความงามของบาดแผลแห่งชีวิตผู้เขียน: โทมาส นาวาร์โร

ผู้แปล: วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

Move Publishing
คำสรรภาพ (The Confessions)ผู้เขียน: นักบุญออกุสติน

ผู้แปล: วิกิจ สุขสำราญ

คบไฟ
ความขัดแย้งสิบเจ็ดประการกับจุดจบของระบบทุนนิยมผู้เขียน: เดวิด ฮาร์วี

ผู้แปล: ภัควดี วีระภาสพงษ์

สวนเงินมีมา

 


การ์ตูน / นิตยสาร
 

ชื่อหนังสือผู้เขียน / ผู้แปลสำนักพิมพ์
คินดะอิจิ 37 กับคดีฆาตกรรมปริศนาฟุมิยะ ซาโต้ และ เซย์มารุ อามางิวิบูลย์กิจ
My Home Heroนาโอกิ ยามะคาวะวิบูลย์กิจ
Kingdomยาซุฮิสะ ฮาระสยามอินเตอร์ คอมมิกส์
Nine Lives : The Broken Songทรงศีล ทิวสมบุญFullstop
a day 224 – The Reader’s Secretกองบรรณาธิการนิตยสาร a day

 


 

ขอเชิญคนรักหนังสือ คนรักการอ่าน-การเขียน มาร่วมปิดท้ายโปรเจ็กต์นี้พร้อมๆ กัน

ในงานเสวนา ‘ความน่าจะอ่าน 2018-2019 : Final Round’

เจาะลิสต์หนังสือแห่งปี ถกอนาคตแวดวงนักอ่านนักเขียนไทย ร่วมกับ 4 วิทยากรรับเชิญ

– วรพจน์ พันธุ์พงศ์ นักเขียน นักสัมภาษณ์ เจ้าของสำนักพิมพ์บางลำพู
– อรรถ บุนนาค บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ J-Lit
– สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์ Salt Publishing
– อนุรุจน์ วรรณพิณ (โจ้ Readery) ผู้ร่วมก่อตั้งร้านหนังสือออนไลน์ Readery

ดำเนินรายการโดย พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล และ ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย จาก The101.world

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายนนี้ เวลา 14.00-16.00 น.

ณ Open House ชั้น 6 Central Embassy

**Exclusive**

13.00-13.30 น. ช่วงก่อนเริ่มเสวนา

คุณเชน สุวิกะปกรณ์กุล เจ้าของร้านหนังสือ Hardcover และสำนักพิมพ์ Serindia จะพาทัวร์โซนต่างๆ ใน Open House ชมหนังสือหายาก อาทิ หนังสือภาพถ่ายของญี่ปุ่น และหนังสือศิลปะที่เป็น Limited editon ทั้งจากฝั่งตะวันออกและตะวันตก (รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น **ลงทะเบียนครบแล้ว**)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) : ที่นี่

 

Author