fbpx
เปิดโผ 'Top Highlights' ความน่าจะอ่าน 2018-2019

เปิดโผ ‘Top Highlights’ ความน่าจะอ่าน 2018-2019

กองบรรณาธิการ The101.world เรื่อง

ภาพิมล หล่อตระกูล ภาพประกอบ

 

หลังจากที่เราทยอยปล่อย ‘The Finalists’ ความน่าจะอ่าน 2018-2019 ทั้งหมดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (ย้อนอ่านที่มาที่ไป และรายชื่อ The Finalists ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3) ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะได้ทราบว่า เล่มใดบ้างที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแนะนำของบรรณาธิการและนักอ่านร่วม 50 คน

ทั้งนี้ จากลิสต์หนังสือทั้งหมด 118 เล่มในรอบ The Finalists มีหนังสือที่ตีพิมพ์ภายในปี 2018-2019 ติดเข้ามาในรอบ Top Highlights ทั้งสิ้น 19 เล่ม โดยเล่มที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้ 7 คะแนน คือ มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ โดย ภรณ์ทิพย์ มั่นคง

ส่วนเล่มอื่นๆ จะเป็นเล่มใด และถูกเลือกโดยใครบ้าง ตามไปดูกันเลย!

 

 

1. มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ (7 คะแนน)

ผู้เขียน : ภรณ์ทิพย์ มั่นคง

สำนักพิมพ์ : อ่าน

เลือกโดย  : ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง, วรงค์ หลูไพบูลย์, ปณิธิตา เกียรติ์สุพิมล, ณขวัญ ศรีอรุโณทัย, นิวัต พุทธประสาท, สุธิดา วิมุตติโกศล, วีรพร นิติประภา

 

 

2. เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ (Sapiens: A Brief History of Humankind) (5 คะแนน)

ผู้เขียน : Yuval Noah Harari

ผู้แปล : นำชัย ชีววิวรรธน์

สำนักพิมพ์: ยิปซี

เลือกโดย : ศิริวร แก้วกาญจน์, พัลลภ สามสี, พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, ศิริธาดา กองภา, สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ

 

 

3. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์: วิวัฒนาการรัฐไทย (4 คะแนน)

ผู้เขียน : กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

เลือกโดย : วรงค์ หลูไพบูลย์, สุธิดา วิมุตติโกศล, พิพัฒน์ พสุธารชาติ, มณฑล ประภากรเกียรติ

 

 

4. สวนสัตว์กระดาษ (3 คะแนน)

ผู้เขียน : Ken Liu

ผู้แปล : ลมตะวัน

สำนักพิมพ์ : Salt Publishing

เลือกโดย : จีระวุฒิ เขียวมณี, ทราย เจริญปุระ, วีรพร นิติประภา

 

 

5. เบสเมนต์ มูน (3 คะแนน)

ผู้เขียน : ปราบดา หยุ่น

สำนักพิมพ์ : Typhoon Studio

เลือกโดย : ณขวัญ ศรีอรุโณทัย, จีระวุฒิ เขียวมณี, Whale & Rabbit Library  (ชวณัฐ สุวรรณ และ เพชรลัดดา แก้วจีน)

 

 

6. ว่างแผ่นดิน: ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ “กรุงแตก” ในสามราชอาณาจักร (2 คะแนน)

ผู้เขียน : นิธิ เอียวศรีวงศ์

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เลือกโดย : อนรรฆ พิทักษ์ธานิน, ศรัณย์ วงศ์ขจิตร

 

 

7. หนูนิ้วโป้ง: วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์มิลเลนเนียล (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Michel Serres

ผู้แปล: สายพิณ ศุพุทธมงคล

สำนักพิมพ์: พารากราฟ

เลือกโดย : สุรเดช โชติอุดมพันธ์, สุธิดา วิมุตติโกศล

 

 

8. สายสตรีท: มานุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลา (2 คะแนน)

ผู้เขียน : บุญเลิศ วิเศษปรีชา

สำนักพิมพ์ : Way of book

เลือกโดย : วีรพร นิติประภา, วชิระ บัวสนธ์

 

 

9. สองปี แปดเดือน กับยี่สิบแปดคืน (Two Years Eight Months & Twenty-Eight Night) (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Salman Rushdie

ผู้แปล: สุนันทา วรรณสินธ์ เบล

สำนักพิมพ์ : มติชน

เลือกโดย : โตมร ศุขปรีชา, ศิริวร แก้วกาญจน์

 

 

10. เวทมนตร์ฉบับพกพา: ชีวิตและเรื่องขีดเขียนของสตีเวน คิง (On Writing: A Memoir of the Craft) (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Stephen King

ผู้แปล: นรา สุภัคโรจน์

สำนักพิมพ์: Merry-Go-Round Publishing

เลือกโดย :ศิริธาดา กองภา, คธาวุฒิ เกนุ้ย

 

 

11. เรือนญี่ปุ่น: พื้นที่ ความทรงจำ และถ้อยคำ (2 คะแนน)

ผู้เขียน : ทะเคะชิ คะนะกะวะ

ผู้แปล / ถ่ายภาพประกอบ : ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์

เลือกโดย : สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ, ประธาน ธีระธาดา

 

 

12. เรื่องเล่าของสาวรับใช้ (The Handmaid’s Tale) (2 คะแนน)

ผู้เขียน : Margaret Atwood

ผู้แปล : จุฑามาศ แอนเนียน

สำนักพิมพ์ : Library House

เลือกโดย : ธัชชัย ธัญยวัลย, ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล

 

 

13. มือสมัครเล่น (Beginners) (2 คะแนน)

ผู้เขียน : Raymond Carver

ผู้แปล : ภชภร ด่านวิรุฬหวณิช

สำนักพิมพ์: บทจร

เลือกโดย : ปณิธิตา เกียรติ์สุพิมล, ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง

 

 

14. มนุษย์ร้านสะดวกซื้อ (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Murata Sayaka

ผู้แปล: พรรณวิมล จิตราวิริยะกุล

สำนักพิมพ์: Animag

เลือกโดย : ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์, ศรัณย์ วงศ์ขจิตร

 

 

15. ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Higashino Keigo

ผู้แปล: กนกวรรณ เกตุชัยมาศ

สำนักพิมพ์: น้ำพุสำนักพิมพ์

เลือกโดย : Readery, ภัทรอนงค์ สิรีพิพัฒน์

 

 

16. บริทท์มารีอยู่ตรงนี้ (Britt-Marie Was Here) (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Fredrik Backman

ผู้แปล: โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล

สำนักพิมพ์: Merry-Go-Round Publishing

เลือกโดย : นรา, ธวัช งานรุ่งเรือง

 

 

17. ติดอยู่ระหว่างการเดินทาง (2 คะแนน)

ผู้เขียน : อุทิศ เหมะมูล

สำนักพิมพ์ : จุติ

เลือกโดย : ศิริธาดา กองภา, ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์

 

 

18. ซอร์บา: Zorba the Greek (2 คะแนน)

ผู้เขียน: Nikos Kazantzakis

ผู้แปล: ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์

สำนักพิมพ์: สามัญชน

เลือกโดย : ศิริวร แก้วกาญจน์, สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

 

 

19. The Art of Disappointment ศิลปะของความผิดหวัง (2 คะแนน)

ผู้เขียน: กิตติพล สรัคคานนท์

สำนักพิมพ์: Salmon Books

เลือกโดย : วินทร์ เลียววาริณ, ทราย เจริญปุระ

 


 

สรุปรายชื่อ ‘The Finalists’ ทั้งหมด (แยกตามหมวดหมู่)

 

Fiction (วรรณกรรมไทย)

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน / ผู้แปล สำนักพิมพ์
เบสเมนต์ มูน ปราบดา หยุ่น Typhoon studio
หยดน้ำหวานในหยาดน้ำตา อุรุดา โควินท์ มติชน
ติดอยู่ระหว่างการเดินทาง อุทิศ เหมะมูล จุติ
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

(เวอร์ชั่นแปลภาษาอังกฤษ

โดย River Books)

ผู้เขียน: วีรพร นิติประภา

ผู้แปล : ก้อง ฤทธิ์ดี

มติชน
ศูนย์ อนุชา วรรณาสุนทรไชย สมมติ
ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้ ชญรัตน์ ชญารัตน์ สมมติ
เรื่องเล่าจากดาวอื่น ATOMPAKON 10 มิลลิเมตร
ย่ำรุ่งอันยาวนาน รชา พรมภวังค์ Shine Publishing House
เมืองมธุรส แก้วเก้า อรุณ
เพลิงแค้นปีศาจ (นิยายชุด ราชสีห์) ดวงตะวัน ดวงตะวัน
ผจญภัยตามใครเลือก กิตติพล สรัคคานนท์ SALMON BOOKS
ใต้ฝุ่น โกลาบ จัน แพรวสำนักพิมพ์
ซีรีย์ ‘ธิโมส์’ ดวงตะวัน ดวงตะวัน
ฉันขังความรักไว้ในหนังสือ อภิชาติ เพชรลีลา นกดวงจันทร์
กวีพูด รวม 10 เรื่องสั้นของฟ้า พูลวรลักษณ์ ฟ้า พูลวรลักษณ์ สมมติ
Black Cherry ความโหยหาคือชื่อยาเสพติด ลูกแก้ว โชติรส P.S.Book
The Cult of Monte Cristo นพพันธ์ บุญใหญ่ a book

 

           

Fiction (วรรณกรรมแปล)

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน / ผู้แปล สำนักพิมพ์
สองปี แปดเดือน กับยี่สิบแปดคืน ผู้เขียน: ซัลมาน รัชดี

ผู้แปล: สุนันทา วรรณสินธ์ เบล

มติชน
เรื่องเล่าของสาวรับใช้

 

ผู้เขียน: มาร์กาเร็ต แอตวูด

ผู้แปล: จุฑามาศ แอนเนียน

Library House
My Name Is Red ผู้เขียน: ออร์ฮาน ปามุก

ผู้แปล: นันทวัน เติมแสงสิริศักดิ์

มติชน
มือสมัครเล่น ผู้เขียน : เรย์มอนด์ คาร์เวอร์

ผู้แปล : ภชภร ด่านวิรุฬหวณิช

บทจร
มนุษย์ร้านสะดวกซื้อ ผู้เขียน: มูราตะ ซายากะ

ผู้แปล: พรรณวิมล จิตราวิริยะกุล

Animag
Eighty-Six เรื่อง : อาซาโตะ อาซาโตะ

ภาพ : ชิราบิ

ผู้แปล : โชติกา ศรีภูริจรรยา

Phoenix
ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ ผู้เขียน: ฮางาชิโนะ เคโกะ

ผู้แปล: กนกวรรณ เกตุชัยมาศ

น้ำพุสำนักพิมพ์
บริทท์มารีอยู่ตรงนี้ ผู้เขียน: เฟรดริก แบคแมน

ผู้แปล: โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล

Merry-Go-Round Publishing
ซอร์บา: Zorba the Greek ผู้เขียน: นิคอส คาซานทาคิส

ผู้แปล: ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์

สามัญชน
อีธาน โฟรม ผู้เขียน: เอดิธ วาร์ตัน

ผู้แปล: โรเบอต้า เอนกาล๊อก

Library House
อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา ผู้เขียน: หลิวเจิ้นอวิ๋น

ผู้แปล: ศุณิษา เทพธารากุลการ

มติชน
สำนึกของช้าง ผู้เขียน: มาร์โก มิสสิโรลี

ผู้แปล: นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ

กำมะหยี่
สวนสัตว์กระดาษ ผู้เขียน: เคน หลิว

ผู้แปล: ลมตะวัน

Salt Publishing
วันสุดท้ายของนักโทษประหาร ผู้เขียน: วิกตอร์ อูโก

ผู้แปล: กรรณิกา จรรย์แสง

มติชน
โลกที่รัก ผู้เขียน: บานา อลาเบด

ผู้แปล: พลอยแสง เอกญาติ

นานมีบุ๊คส์
ฤดูหนาวเมื่อเราพราก ผู้เขียน: ฟูมิโนริ นากามูระ

ผู้แปล: พรพิรุณ กิจสมเจตน์

กำมะหยี่
รุไบยาต ผู้เขียน : โอมาร์ คัยยัม

ผู้แปล : แคน สังคีต

แสงดาว
รักเมื่อคราวห่าลง ผู้เขียน: กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ

ผู้แปล: รัชยา เรืองศรี

บทจร
รักของคนเขลา ผู้เขียน: จุนอิชิโร ทานิซากิ

ผู้แปล: พรพิรุณ กิจสมเจตน์

JLIT
ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋อง ผู้เขียน: เยี่ยกวน

ผู้แปล: น.นพรัตน์

สยามอินเตอร์
ฝันถึงเรื่องนั้นอีกแล้ว ผู้เขียน: โยรุ ซูมิโนะ

ผู้แปล: ธวัลยา

แพรวสำนักพิมพ์
แผ่นดินที่สิ้นสูญ ผู้เขียน: ที. เอส. เอลเลียต

ผู้แปล: กรกิจ ดิษฐาน

ปล่อยสำนัก​พิมพ์​
ความลับ ผู้เขียน: ฮิงาชิโนะ เคโงะ

ผู้แปล: บุญชู ตันติรัตนสุนทร

Maxx Publishing
น้ำหอม ผู้เขียน: แพทริก ซึสคินท์

ผู้แปล: สีมน

Words Wonder Publishing
ดินเเดนคนตาบอด

 

ผู้เขียน: เอช. จี. เวลส์

ผู้แปล: มโนราห์

สมมติ
ทุ่ง กุลา ลุกไหม้ ผู้เขียน: Juan Rulfo

ผู้แปล: พีระ ส่องคืนอธรรม

อ่าน
จบเกม ผู้เขียน: จูลิโอ คอร์ทาซาร์

ผู้แปล: สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์

ผีเสื้อ
ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ผู้เขียน: เกาสิงเจี้ยน

ผู้แปล: รำพรรณ รักศรีอักษร

นานมีบุ๊คส์
กาบริแอลา กานพลู และอบเชย ผู้เขียน: จอร์จ อมาโด้

ผู้แปล: กอบชลี

Library House
เรือรัตติกาล ผู้เขียน: จอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน

ผู้แปล: ดาวิษ ชาญชัยวานิช

Words Wonder Publishing
Colorful ผู้เขียน: โมริ เอโตะ

ผู้แปล: วิยะดา คาวางุจิ

แจ่มใส
อเมริคา (ชายผู้สาบสูญ) ผู้เขียน: ฟรันซ์ คาฟคา

ผู้แปล: ถนอมนวล โอเจริญ

Library House
ยัญพิธีเชือดแพะ ผู้เขียน: มาริโอ บากัส โยซ่า

ผู้แปล: พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์

บทจร
พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา

 

ผู้เขียน: ออร์ฮาน ปามุก

ผู้แปล: นพมาส แววหงส์

มติชน

 

 

Non-Fiction (ภาษาไทย)

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน / ผู้แปล สำนักพิมพ์
มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ ภรณ์ทิพย์ มั่นคง อ่าน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : วิวัฒนาการรัฐไทย

(แปลจากภาษาอังกฤษ)

ผู้เขียน : กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

ผู้แปล : อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู

 

ฟ้าเดียวกัน
อยากลืมกลับจำ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ศรัญญู เทพสงเคราะห์, ณัฐพล ใจจริง มติชน
เสียดินแดนมลายู

ประวัติศาสตร์ชาติฉบับ Plot Twist

ฐนพงศ์ ลือขจรชัย

 

ศิลปวัฒนธรรม
2475 เส้นทางคนแพ้ บัญชร ชวาลศิลป์ แสงดาว
สิ่งสำคัญของชีวิต นิ้วกลม KOOB
สายสตรีท

มานุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลา

บุญเลิศ วิเศษปรีชา Way of Book
เขียนบทหนัง ซัดคนดูให้อยู่หมัด ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ Geek Book
ศาสนากับความรุนแรง ปรีดี หงษ์สต้น และ อัมพร หมาดเด็น Illuminations Editions
ว่าด้วยวรรณกรรม On Literature บรรณาธิการ: วริศ ลิขิตอนุสรณ์ สมมติ
ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี ศยาม
เมื่อถึงเวลา ดอกไม้จะบานเอง วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ a book
เผด็จการวิทยา พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ มติชน
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร มติชน
Promised Land ประเทศเทา ธิติ มีแต้ม Realframe Editions
นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2550 สมชาย ปรีชาศิลปกุล

 

ฟ้าเดียวกัน
น้ำวัง รถไฟ ไฮเวย์ :

ประวัติศาสตร์ลำปางสมัยใหม่

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
เทวตำนานในอริยวิถี เอกชัย สถาพรธนพัฒน์ วิภาษา
AMERICA FIRST รบเถิดอรชุน ภาณุ ตรัยเวช มติชน
ทำไมต้องตกหลุมรัก: Alain Badiou ความรัก และ The Lobster ผู้เขียน: สรวิศ ชัยนาม

ผู้แปล: สุชานาฏ จารุไพบูลย์

Illuminations Editions
เชื้อโรค ร่างกายและรัฐเวชกรรม ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย ทวีศักดิ์ เผือกสม

 

: Illuminations Editions
จักรญาณวิทยา: ธเนศ วงศ์ยานนาวา กับบทสนทนารอบตัว ธเนศ วงศ์ยานนาวา สมมติ
เขียนชนบทให้เป็นชาติ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ มติชน
การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น พวงทอง ภวัครพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Other Cities : เมืองน่าอยู่ที่รู้สึก Little Thoughts Little Thoughts
The Art of Disappointment

ศิลปะของความผิดหวัง

กิตติพล สรัคคานนท์ Salmon books
Sportlight เกมนอกสนาม วิศรุต สินพงศพร Salmon books
On Book & Reading

ว่าด้วยหนังสือและการอ่าน

วีระ ธีรภัทร โรนิน
My Echo, My Shadow and Me a book × Conne(x)t KlongToey a book
London Museums โอ๊ต มณเฑียร a book
Between Hello and Goodbye

ครู่สนทนา

จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์

 

Salmon Books
ว่างแผ่นดิน ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ “กรุงแตก” ในสามราชอาณาจักร นิธิ เอียวศรีวงศ์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
China 5.0: สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI ผู้เขียน : อาร์ม ตั้งนิรันดร Bookscape


Non-Fiction
(งานแปล)

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน / ผู้แปล สำนักพิมพ์
เซเปียนส์: ประวัติย่อมนุษยชาติ

 

ผู้เขียน: ยูวาล โนอาห์ ฮารารี่

ผู้แปล: ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

ยิปซี
วรรณกรรม: ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ ผู้เขียน: จอห์น ซัทเธอร์แลนด์

ผู้แปล: สุรเดช โชติอุดมพันธ์

Bookscape
หนูนิ้วโป้ง: วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์มิลเลนเนียล ผู้เขียน: มิเชล เซอร์เรส

ผู้แปล: สายพิณ ศุพุทธมงคล

พารากราฟ
เวทมนตร์ฉบับพกพา: ชีวิตและเรื่องขีดเขียนของสตีเวน คิง ผู้เขียน: สตีเฟ่น คิง

ผู้แปล: นรา สุภัคโรจน์

Merry-Go-Round Publishing
The Four : เปิดโปงด้านสีเทาของ 4 พ่อมดไอที Amazon, Apple, Facebook, Google ผู้เขียน: สก๊อต กอลโลเวย์

ผู้แปล: ธนากร นำรับพร

 

ซีเอ็ดยูเคชั่น
เรือนญี่ปุ่น พื้นที่

ความทรงจำและถ้อยคำ

ผู้เขียน : ทะเคะชิ คะนะกะวะ

ผู้แปล/ถ่ายภาพประกอบ :

ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์

 

อยู่กับความซับซ้อน ผู้เขียน: โดนัลด์ เอ. นอร์แมน

ผู้แปล: พินดา พิสิฐบุตร

Li-Zenn Publishing
สะกดความคิด สะกิดพฤติกรรม ผู้เขียน: ริชาร์ด เฮช. ธาเลอร์, แคส ซันสไตน์

ผู้แปล: นรา สุภัคโรจน์

วีเลิร์น
เก็บกระเป๋าไปดาวอังคาร ผู้เขียน: แมรี โรช

ผู้แปล: สฤณี อาชวานันทกุล

Salt Publishing
วิถีแห่งเต๋า ผู้เขียน: ปราชญ์เหลาจื่อ

ผู้แปล: พจนา จันทรสันติ

Openbooks
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ผู้เขียน: ปีเตอร์ เซงเก้, เนลดา แคมบรอน-แมคคาเบ้, ทิโมธี ลูคัส, ไบรอัน สมิธ, จานิส ดัทตอน, อาร์ท ไคลเนอร์

ผู้แปล: กิตติพล เอี่ยมกมล

สวนเงินมีมา
Shoe Dog

บันทึกความทรงจำโดยผู้ก่อตั้ง ไนกี้

ผู้เขียน: ฟิล ไนต์

ผู้แปล: ไอริสา ชั้นศิริ

Amarin HOW-TO
เมา : ประวัติศาสตร์แห่งการร่ำสุรา ผู้เขียน: มาร์ค ฟอร์ซิธ

ผู้แปล: ลลิตา ผลผลา

Bookscape
พอล แรนด์ : บทสนทนากับนักเรียน ผู้เขียน: ไมเคิล โครเกอร์

ผู้แปล: สันติ ลอรัชวี

Li-Zenn Publishing
พลัง ชีวิต และความฝัน

เรื่องเล่าจากห้องบำบัด

ผู้เขียน : เออร์วิน ดี. ยาลอม

ผู้แปล : ปริญดา วิรานุวัตร

Sidea
ผีเสื้อโปรยปราย ผู้เขียน: ชาร์ลส์ ดาร์วิน

ผู้แปล: ศักดิ์ บวร

สมิต
Concept is Everything

1000 ไอเดียหรือจะสู้ 1 คอนเซปต์

ผู้เขียน : ยะมะดะ โซ วีเลิร์น
ประวัติศาสตร์หยาดฝน ผู้เขียน: ซินเธีย บาร์เน็ตต์

ผู้แปล: พลอยแสง เอกญาติ

Openworlds
บิ๊กดาต้ามหาประลัย: เมื่อการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นภัยต่อสังคม ผู้เขียน: เคธี่ โอนีล

ผู้แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

Salt Publishing
Why Grow up?

เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด

ผู้เขียน: ซูซาน นีแมน

ผู้แปล: โตมร ศุขปรีชา

Salt Publishing
สนทนากับพระเจ้า การพูดคุยที่ไม่ธรรมดา ผู้เขียน: นีล โดนัลด์ วอลช์

ผู้แปล: อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา

OMG Books
นิยายรักในราชสำนักฝ่ายใน ผู้เขียน: แอนนา ลีโอโนเวนส์

ผู้แปล: อบ ไชยวสุ

Shine Publishing House
ชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการ

“ช่างแม่ง”

ผู้เขียน: มาร์ก แมนสัน

ผู้แปล: ยอดเถา ยอดยิ่ง

บิงโก
เงียบ (Silence: in the Age of Noise) ผู้เขียน: เอิร์ลลิง แคกเก้

ผู้แปล: วรรธนา วงษ์ฉัตร

OMG Books
คินสึงิ ความงามของบาดแผลแห่งชีวิต ผู้เขียน: โทมาส นาวาร์โร

ผู้แปล: วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

Move Publishing
คำสรรภาพ (The Confessions) ผู้เขียน: นักบุญออกุสติน

ผู้แปล: วิกิจ สุขสำราญ

คบไฟ
ความขัดแย้งสิบเจ็ดประการกับจุดจบของระบบทุนนิยม ผู้เขียน: เดวิด ฮาร์วี

ผู้แปล: ภัควดี วีระภาสพงษ์

สวนเงินมีมา

 


การ์ตูน / นิตยสาร
 

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน / ผู้แปล สำนักพิมพ์
คินดะอิจิ 37 กับคดีฆาตกรรมปริศนา ฟุมิยะ ซาโต้ และ เซย์มารุ อามางิ วิบูลย์กิจ
My Home Hero นาโอกิ ยามะคาวะ วิบูลย์กิจ
Kingdom ยาซุฮิสะ ฮาระ สยามอินเตอร์ คอมมิกส์
Nine Lives : The Broken Song ทรงศีล ทิวสมบุญ Fullstop
a day 224 – The Reader’s Secret กองบรรณาธิการนิตยสาร a day

 


 

ขอเชิญคนรักหนังสือ คนรักการอ่าน-การเขียน มาร่วมปิดท้ายโปรเจ็กต์นี้พร้อมๆ กัน

ในงานเสวนา ‘ความน่าจะอ่าน 2018-2019 : Final Round’

เจาะลิสต์หนังสือแห่งปี ถกอนาคตแวดวงนักอ่านนักเขียนไทย ร่วมกับ 4 วิทยากรรับเชิญ

– วรพจน์ พันธุ์พงศ์ นักเขียน นักสัมภาษณ์ เจ้าของสำนักพิมพ์บางลำพู
– อรรถ บุนนาค บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ J-Lit
– สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์ Salt Publishing
– อนุรุจน์ วรรณพิณ (โจ้ Readery) ผู้ร่วมก่อตั้งร้านหนังสือออนไลน์ Readery

ดำเนินรายการโดย พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล และ ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย จาก The101.world

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายนนี้ เวลา 14.00-16.00 น.

ณ Open House ชั้น 6 Central Embassy

**Exclusive**

13.00-13.30 น. ช่วงก่อนเริ่มเสวนา

คุณเชน สุวิกะปกรณ์กุล เจ้าของร้านหนังสือ Hardcover และสำนักพิมพ์ Serindia จะพาทัวร์โซนต่างๆ ใน Open House ชมหนังสือหายาก อาทิ หนังสือภาพถ่ายของญี่ปุ่น และหนังสือศิลปะที่เป็น Limited editon ทั้งจากฝั่งตะวันออกและตะวันตก (รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น **ลงทะเบียนครบแล้ว**)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) : ที่นี่

 

MOST READ

Life & Culture

1 Feb 2019

ทรมานแสนสุขสม : เปิดโลก ‘BDSM’ รสนิยมทางเพศที่ตั้งต้นจากความยินยอมพร้อมใจ

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ ชวนสำรวจรสนิยมทางเพศแบบ BDSM ผ่านการพูดคุยกับสองสาวเจ้าของเพจ Thailand BDSM : Let’s Play and Learn ว่าด้วยนิยาม รูปแบบ คำอธิบายของความสุขในความเจ็บปวด ไปจนถึงความเสี่ยงในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อตามหาผู้มีรสนิยมแบบเดียวกัน พร้อมเก็บบรรยากาศการแสดง ‘ชิบาริ’ โดยศิลปินชาวญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังอย่างถึงเนื้อถึงหนัง

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

1 Feb 2019

Life & Culture

8 Sep 2021

คนกระโปกแห่งยุคสมัย 199x ทำไมเด็กเจนวายไม่ยอมโต

คอลัมน์ PopCapture พิมพ์ชนก พุกสุข เขียนถึงสาเหตุสำคัญว่าเพราะอะไร ‘ชาวมิลเลนเนียลส์’ ถึงไม่อาจเติบโตได้อย่างที่ใจหวัง

พิมพ์ชนก พุกสุข

8 Sep 2021

Life & Culture

24 Dec 2018

‘สิงโตนอกคอก’ กับมุมมองต่อความเหลื่อมล้ำของ อดัม สมิธ

ธร ปีติดล เขียนถึงเรื่องสั้น ‘สิงโตนอกคอก’ ของจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ที่ตั้งคำถามกับประเด็นจริยธรรม เชื่อมโยงกับมุมมองเรื่องความเหลื่อมล้ำของ อดัม สมิธ

ธร ปีติดล

24 Dec 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save