พบกับตอนต่อของ ซีรีส์ ‘เมื่อความตายมาถึง’ ใน  #ThreesomePodcast

ซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของสภาวะอยากตาย ทั้งในแง่มุมของจิตวิทยา ประสบการณ์จริงจากคนใกล้ตัวของพิธีกรทั้งสาม ไปจนถึงการทำการุณยฆาต ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในช่วงที่ผ่านมา

ตอนที่ 2 เจาะลึก ‘วิธีพูดคุย’ เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนใกล้ตัวอยากตาย เราจะตอบกลับอย่างไร เลือกใช้คำพูดแบบไหนถึงจะเหมาะสม และชวนสำรวจแง่มุุมที่น่าสนใจของ ‘Euthanasia’ หรือการการุณยฆาต หนี่งรูปแบบของการจบชีวิตที่ถูกพูดถึงจนเป็นกระแสสังคมในช่วงที่ผ่านมา

 

Author