https://facebook.com/the101.world/videos/vl.748028018736067/1816590568650179/?type=1

 

รายการ #Threesomeอ่านจนแตก สัปดาห์นี้

ว่ากันด้วยหัวข้อ ‘4 ปี คสช. เดินหน้าประเทศใคร?’

ในวาระครบรอบ 4 ปีการรัฐประหารของคสช. ลองมาทบทวนกันหน่อยว่า ภายใต้สภาวะคืนความสุข พร้อมคำสัญญาที่บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานนั้น…

สถานการณ์ของสังคมไทยแปรเปลี่ยนไปอย่างไร ภายใต้ความสงบสุขมีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือไม่ แล้วเราเรียนรู้อะไรจาก 4 ปีที่ผ่านมาบ้าง

ติดตามชมได้ในรายการ Threesome อ่านจนแตก Ep.27

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคมนี้ เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world

 

Author