fbpx

Thoughts: Editor’s Note “ทีมคอลัมนิสต์ 101”

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 คอลัมนิสต์ชุดบุกเบิกในเซกชัน Thoughts ของ The101.world จะเรียงแถวมาพบคุณผู้อ่านกันครบทีมแล้วครับ

ในส่วน ‘อ่านเศรษฐกิจ’ ทุกวันจันทร์ พบกับมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการพัฒนา ของ

 • พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)  นักเศรษฐศาสตร์หนุ่ม ผู้ผ่านประสบการณ์ทำงานในกระทรวงการคลัง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และบริษัทจัดการกองทุนข้ามชาติ คอลัมนิสต์สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า
 • พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจศึกษาด้านนโยบายการเงินและนโยบายรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน พงศ์ศักดิ์เป็นผู้เขียนหนังสือ 72 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงหลังหันมาสนใจเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยและประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์
 • วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร อาจารย์เศรษฐศาสตร์การเมืองประจำ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPs) ประเทศญี่ปุ่น วีระยุทธสนใจศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น
 • สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ แห่ง “ป่าสาละ” บริษัทปลูกธุรกิจยั่งยืนแห่งแรกของประเทศไทย ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์ openworlds สฤณีเป็นนักเขียน นักแปล และนักอ่าน มีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 50 เล่ม โดยเฉพาะหนังสือด้านเศรษฐกิจการเมือง และธุรกิจยั่งยืน

ในส่วน ‘อ่านการเมือง’ ทุกวันพุธ พบกับมุมมองด้านการเมือง กฎหมาย และสังคม ของ

 • อธึกกิต แสวงสุข สื่อมวลชนสายการเมืองมากประสบการณ์เจ้าของนามปากกา “ใบตองแห้ง” อธึกกิตเป็นคอลัมนิสต์การเมืองลำดับต้นของประเทศ ไม่ว่าคุณจะมีความคิดทางการเมืองเช่นใด คอลัมน์ของอธึกกิตเป็นมุมมองที่ไม่ควรปล่อยผ่าน ใน 101 อธึกกิตจะมาวิเคราะห์เบื้องหลังการเมืองไทยในแง่มุมที่ลึกกว่ากระแสข่าวรายวัน
 • อายุษ ประทีป ณ ถลาง อดีตบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า สยามโพสต์ และไทยโพสต์ เจ้าของนามปากกา “นายประชา ช้ำชอก” 101 เชิญอายุษกลับมาเขียนเรื่องแวดวงการเมือง สังคม และสื่อมวลชนไทยอีกครั้งหลังจากวางปากกาและก้าวออกจากวงการสื่อไปพักใหญ่
 • เวียง – วชิระ บัวสนธ์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์สามัญชน พี่ใหญ่ในแวดวงวรรณกรรมของประเทศนี้คนหนึ่ง คมความคิดและลีลางานเขียนของ ‘ดอนเวียง’ ไม่จำเป็นต้องสาธยายให้มากความ รอบนี้ 101 ไม่ได้ชวนเวียงมาเขียนคอลัมน์วรรณกรรม แต่เป็นเรื่องการเมืองไทย เวียงบอกเราหนึ่งประโยคว่า “จะพยายามเขียนสุภาพๆ ครับ” เราจะตอบอะไรได้มากไปกว่า “ครับ” พร้อมพยักหน้าและยิ้มให้หนึ่งที (ฮา)
 • วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานข่าว พีพีทีวี อดีตรองผู้อำนวยการด้านข่าวและรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อดีตบรรณาธิการนิตยสารสารคดี ผู้สนใจประเด็นด้านการเมืองภาคประชาชน สิ่งแวดล้อม ชุมชน และการพัฒนา ใครคิดถึงรสอักษรของ ONE TON หรือ “วันชัย ตัน” รออ่านได้ที่ 101
 • สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สมาชิกคนสำคัญแห่งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สมชายสนใจศึกษาเรื่องกฎหมายกับสังคม นิติปรัชญา ประวัติศาสตร์กฎหมาย และกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
 • ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการผู้สนใจศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองไทย สถาบันการเมืองและวัฒนธรรมการเมือง ความรุนแรงและความขัดแย้งทางการเมือง การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจักษ์เป็นผู้เขียนหนังสือ “และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ” “ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน” และ “การเมืองวัฒนธรรมไทย”
 • ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกคนสำคัญของคณะนิติราษฎร์ – นิติศาสตร์เพื่อราษฎร นักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน เจ้าของผลงานหนังสือ “รัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน”

ในส่วน ‘อ่านโลก’ ทุกวันศุกร์ พบกับมุมมองว่าด้วยเรื่องราวรอบโลก ในมิติการเมืองระหว่างประเทศ ไปจนถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ของ

 • วรากรณ์ สามโกเศศ หนึ่งในคอลัมนิสต์ยอดนิยมในแวดวงสิ่งพิมพ์ไทย เจ้าของผลงานเขียนชุด “Global Change” ว่าด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ ในมุมเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และผลงานเขียนชุด “โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี” รวมงานคัดสรรด้านเศรษฐศาสตร์แบบไม่ต้องแบกบันไดมาอ่าน
 • ศุภมิตร ปิติพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจศึกษาด้านทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการต่างประเทศไทย เฟซบุ๊กของศุภมิตรที่เล่าเรื่องเกร็ดประวัติศาสตร์การระหว่างประเทศไทย ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ และระเบียบวิธีศึกษาและการเขียนงานด้านสังคมศาสตร์ เป็นแหล่งความรู้ที่แสนรื่นรมย์ที่ต้องเข้าไปติดตามอ่านอยู่เสมอ เมื่อ 101 เดินเครื่อง ศุภมิตรจึงเป็นคนแรกๆ ที่เราเอ่ยปากชวน!
 • จิตติภัทร พูนขำ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ้าพูดถึงอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุ่นใหม่ที่ติดตามพรมแดนแห่งความรู้และขยันขันแข็งทางวิชาการแถวหน้าสุด ไม่มีใครอื่นนอกจากจิตติภัทร ใน 101 จิตติภัทรจะมาเล่าเรื่องการเมืองระหว่างประเทศของยุโรป ตั้งแต่อียู อังกฤษ จนถึงรัสเซีย ให้เราอ่านเป็นประจำ
 • อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจศึกษาเรื่องกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา และนโยบายสาธารณะ อาร์มเคยเรียนปริญญาตรีที่ประเทศจีน และเรียนปริญญาโทและเอก ที่ฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา คอลัมน์ของอาร์มจึงเน้นที่เรื่องราวหลากมิติในจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

ทั้งหมดนั้นคือทีมคอลัมนิสต์ชุดบุกเบิกของ The101.world ที่จะมาพบคุณผู้อ่านเป็นประจำทุกเดือน คอลัมนิสต์แต่ละคนจะเขียน “ความคิด” ให้อ่านกันเดือนละหนึ่งครั้ง

นอกจากคอลัมน์แล้ว ในเซกชัน Thoughts ยังประกอบไปด้วย 101 Interview บทสัมภาษณ์เชิงลึกแบบข้นคลั่ก อ่านกันยาวเต็มอิ่มแบบบทสัมภาษณ์หลักในนิตยสารชั้นนำ เช่น ทรัมป์ 101: ที่มาและที่ไปของสหรัฐอเมริกายุคประธานาธิบดีทรัมป์ สนทนากับ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ตัวตน โศกนาฏกรรม และ ‘ความล้มเหลวอันสง่างาม’ ของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สนทนากับ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และ 101 Article สกู๊ปและบทความพิเศษในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งเรื่องไทยและโลก เช่น 20 ปี รัฐธรรมนูญ 2540: การปฏิรูปการเมืองไทยในอุ้งมือนักกฎหมายมหาชน โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล

และที่ 101 ภูมิใจเสนอจนไม่อยากให้พลาดกันคือ 101 Feature สารคดีและรายงานพิเศษที่เจาะลึกที่มาที่ไปในสารพัดเรื่องราวสำคัญ เปิดประเด็นใหม่และเจาะลึกประเด็นที่สังคมให้ความสนใจด้วยเนื้อหาเชิงลึกและมุมมองที่แปลกใหม่ แตกต่าง และชวนคิดต่อ

เราชวนทั้งนักวิชาการ นักวิจัย สื่อมวลชน นักเขียน บรรณาธิการ นักเคลื่อนไหวทางสังคม และนักศึกษาหลายคนมาสลับกันอ่าน-คิด-ค้น-เขียน 101 Feature ให้คุณได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ ผลงานที่ตีพิมพ์แล้วเช่น 101 ปี 101 เรื่องป๋วย 101 โดย กษิดิศ อนันทนาธร ผู้จัดการโครงการ 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์, โลกเอียงขวา ประชานิยม และอนาคตประชาธิปไตย โดย จันจิรา สมบัติพูนศิริ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จุดจบของมหาวิทยาลัย? MOOC กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา โดย อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในระยะต่อไปของ The101.world ช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า เซกชัน Thoughts หวังจะเดินหน้าสองโครงการให้สำเร็จ โครงการแรกคือ “ประเทศไทย 101” เราไม่อยากให้ The101.world มีแต่เรื่องราวของกรุงเทพมหานครและเรื่องเล่ารอบโลกเท่านั้น แต่เราอยากรู้จักและเข้าใจประเทศไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะสภาพความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วไทย ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ทาง 101 เลยชวนนักสังเกตการณ์สังคมหลากหลายวงการทั่วทุกพื้นที่ ตั้งแต่เหนือ อีสาน กลาง ใต้ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในพื้นที่ที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร

และโครงการที่สอง เตรียมพบกับรายการออนไลน์ของ 101 รอดูกันว่า ประจักษ์ ก้องกีรติ พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ปิยบุตร แสงกนกกุล ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และปกป้อง จันวิทย์ จะมาทำอะไรด้วยกัน

โปรดติดตาม.

MOST READ

editor's note

9 Mar 2022

‘นโยบายสาธารณะ’ ไทยในโลกใหม่: เปิดตัว ‘101 PUB’ – 101 Public Policy Think Tank

101 เปิดตัว 101 PUB ศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง ทำงานบนฐานวิชาการ การพัฒนา และประชาธิปไตย

ปกป้อง จันวิทย์

9 Mar 2022