คุณรู้หรือเปล่า
อาหารทะเลที่คุณกินอยู่สามารถมีราคาถูกกว่านี้ได้หลายเท่า!!!
เริ่มต้นจากการประมงเปลี่ยนเครื่องมือการจับปลา

เพราะอะไรทำให้อาหารทะเลแพงขึ้น หายากขึ้น?
ทำไมยิ่งจับเท่าไหร่ ยิ่งได้ปลาน้อยลง?
มูลค่าของปลาที่ถูกจับได้ หายไปไหน?
ทางออกของปัญหานี้ ควรเริ่มจากใคร?

จะนักธุรกิจ หรือชาวประมงพื้นบ้าน
ก็สามารถเปลี่ยนทรัพยากรทางทะเลให้กลับสู่ขาขึ้นได้
หากรู้จักเครื่องมือการจับปลาที่เรียกว่าความรับผิดชอบ

“The Rising Tide” – ชีวิตขาขึ้น

อยากชวนผู้อ่านศึกษาเหล่าชีวิตติดร่างแห ไปพร้อมๆ กันต่อ ได้ที่นี่

Author