ธิติ มีแต้ม, เมธิชัย เตียวนะ เรื่องและภาพวีดิโอ

 

 

ท่ามกลางเสียงคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายเชียร์รัฐบาลทหาร เครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ iLaw, เครือข่ายรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญ (CALL), กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า, เครือข่าย People Go Network, คณะประชาชนปลดแอก ได้รณรงค์กิจกรรมเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญ 50,000 รายชื่อ เป็นระยะเวลา 43 วัน ตั้งแต่ 7 ส.ค. – 19 ก.ย. จนสามารถระดมรายชื่อได้เกินเป้าถึง 100,732 ชื่อ 

เป้าหมายของการรณรงค์ครั้งนี้เพื่อรื้อระบอบอำนาจ คสช. ด้วยการเสนอให้รัฐสภาเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อพาประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย โดยข้อเสนอในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชนนี้มีสาระสำคัญ

เช่น 1. ยกเลิกช่องทางนายกฯ คนนอก ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 2. ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่กำหนดอนาคตล่วงหน้า 3. ยกเลิกแผนปฎิรูปประเทศที่มีวาระซ่อนเร้นและผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ยกเลิกการการกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าได้มาโดย ‘วิธีอื่น’ นอกจากการเลือกตั้ง 5. ยกเลิกการนิรโทษกรรม คสช. ตามมาตรา 279

ทั้งนี้ เครือข่ายภาคประชาชนยังเสนอวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้อองกับประชาธิปไตยไว้ด้วย เช่น 1. ต้องกำหนดให้ชัดว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. 2. ส.ว. ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 3. “เซ็ตซีโร่” ระบบสรรหาองค์กรอิสระ 4. ปลดล็อกวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยใช้เสียงครึ่งหนึ่งของสภา ไม่จำเป็นต้องมีเสียงพิเศษของ ส.ว. หรือพรรคฝ่ายค้าน และไม่จำเป็นต้องบังคับให้ทำประชามติ 5. ตั้ง สสร. จากการเลือกตั้งทั้งหมด 

Author

Thiti Meetam

ธิติ มีแต้ม - สื่อมวลชน นักเขียน ช่างภาพ