fbpx

Multiverse of Justice : ความยุติธรรมในโลกหลากมิติ

15 Oct 2023

“ถ้ายังมองระบบยุติธรรมเป็นแค่เรื่องของนักกฎหมาย อีกไม่นานสังคมจะเดือดร้อน”: พิเศษ สอาดเย็น ผอ. TIJ

101 สนทนากับ พิเศษ สอาดเย็น ผอ. TIJ ในวันที่ระบบยุติธรรมถึงเวลาต้องมองคนเป็นศูนย์กลาง และมองความยุติธรรมในมิติที่หลากหลายมากขึ้น

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

15 Oct 2023

Multiverse of Justice : ความยุติธรรมในโลกหลากมิติ

26 Jun 2023

ในวันที่ชีวิตเลวร้าย ‘ความยุติธรรม’ ต้องเป็นสวัสดิการพื้นฐานให้ทุกคนเข้าถึงได้ – ธานี ชัยวัฒน์

101 คุยกับ ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ถึงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-centered Justice) เพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

26 Jun 2023

Justice & Human Rights

15 Nov 2022

People-Centered Justice in Action: ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่ออนาคตแห่งความยุติธรรมที่ยั่งยืน

101 สรุปความจากงานประชุมหัวข้อ People Centered Justice in Action ว่าด้วยทิศทางพัฒนาระบบยุติธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์

15 Nov 2022

RECOMMENDED

Social Issues

17 Feb 2017

อ่านข่าวออนไลน์จากสำนักไหน ใครจำได้บ้าง

แน่นอน คนเราอ่านข่าวออนไลน์กันมากขึ้น แต่เราจำได้หรือเปล่าว่าข่าวไหนมาจากสำนักไหน ใครวิเคราะห์อะไรบ้าง ได้ตามข่าวไหนต่อเป็นพิเศษหรือเปล่า วิธีอ่านข่าวออนไลน์ของเราเป็นอย่างไร

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Social Issues

17 Feb 2017

น้ำแข็งขั้วโลกหดตัวต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่ขั้วเดียว-แต่ทั้งสองขั้วเลย!

ขั้วโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ขั้วโลกใต้เป็นฤดูร้อน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ไม่ว่าจะหนาวจะร้อน ทั้งสองขั้วโลกต่างมีอาการ ‘น้ำแข็งหดตัว’ จนเกิดสถิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยกันทั้งคู่!

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Life & Culture

20 Feb 2017

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของใครกันแน่?

ดัชนีชี้วัดความสุขประชากรในเมืองขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ห้างสวยแอร์เย็น รถไฟฟ้าไร้โฆษณา หรือจริงๆ มนุษย์เมืองล้วนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เป็น ‘สาธารณะ’ จริงๆ

เทพพิทักษ์ มณีพงษ์

20 Feb 2017