Agony Uncle* Hema

กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ตอบคำถามของคุณลุงเฮม่า จะมาตอบคำถามสารพัน คราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องกาลเทศะของสุรา, เมื่อเขา (หรือเธอ) โดนผีเขี่ยเอวและชุดทำงานทางเลือกสำหรับสตรี

Agony Uncle

คุณลุงเฮม่า (aka ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์ อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Esquire) จะมาตอบคำถามสารพัน คราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่อง
1) ถ้าต้องคิดก่อนจะสละที่นั่งให้สุภาพสตรีล่ะก็
2) สำเนียงส่อภาษา…จานซ้ายจานขวาส่อสกุล
และ 3) กุญแจรถอะไรไม่กลัวหาย