Last Night I Saw You Smiling เรื่องเล่า ‘บ้าน’ กับการเปลี่ยนผ่านความทรงจำสังคม

วจนา วรรลยางกูร เขียนถึงภาพยนตร์สารคดีของผู้กำกับชาวกัมพูชา คาวิค เหนียง ที่เล่าเรื่องการทุบ ‘ตึกขาว’ บ้านของเขา อันเป็นตึกที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์กัมพูชา