‘Intelligenzia’ การเกิดใหม่ของวารสารของนักศึกษา โดยนักศึกษา เพื่อประชาชน

101 คุยกับ ป็อป—‘สุรัตน์ สกุลคู’ บรรณาธิการนิตยสาร ‘Intelligenzia วารสารที่เรียกได้ว่าเป็นของนักศึกษา โดยนักศึกษา เพื่อประชาชน ว่าด้วยการสร้างเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์ สะท้อนสังคมอย่างตรงไปตรงมา และประสบการณ์การสื่อสารผ่าน ‘วารสาร’ ในสังคมที่ปิดกั้น