[Advertorial] อยากสร้างนวัตกรรมแค่เรียน Design Thinking ไม่พอ แต่ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจธุรกิจด้วย

ปัจจุบันเกิดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Design Thinking ขึ้นมากมาย แต่จะดีกว่าไหมถ้านอกจากจะได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ในคลาสแล้วยังได้ผู้สอนมาเป็นพาร์ทเนอร์สำหรับธุรกิจด้วย! ร่วมพูดคุยกับ “วิลเลี่ยม มาเหล็ก” ผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking อดีต Professor จาก Stanford ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน