fbpx

ร้องสู้! เพลงชาติจีน vs เพลงสดุดีฮ่องกง

อิสระ ชูศรี เขียนถึงการปะทะและช่วงชิงความหมายกันของเพลงชาติฮ่องกงสองเวอร์ชั่น คือเพลง ‘มาร์ชทหารอาสา’ ที่เป็นเพลงชาติของจีน กับเพลง ‘Glory of Hong Kong’ ที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ในระหว่างการชุมนุมที่ผ่านมา