Dust Atlas (4) : ฝุ่น PM 2.5 และสิทธิมนุษยชน

ปริมาณฝุ่น PM 2.5 สัมพันธ์กับระดับความเข้มแข็งของสิทธิมนุษยชนมากกว่าที่คิด การต่อรองให้ได้เมืองที่ดีและอากาศสะอาดหายใจ ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายดายแต่ต้องผ่านการต่อรองบนฐานอำนาจที่เท่าเทียม

Dust Atlas (3) ฝุ่นในดินแดนคอมมิวนิสต์และโลกเสรี

จีนและอเมริกาแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างไร คอมมิวนิสต์เกินไป? หรือประชาธิปไตยเกินไปหรือไม่? ในความเข้มงวดอาจมีผ่อนเพลาอำนาจ และในความยืดหยุ่นอาจมีกรอบแข็งแรง

Dust Atlas (2) : เมื่อฝุ่นสัญจร

ร่วมเดินทางไปกับฝุ่นที่จุดตั้งต้นแสนเรียบง่าย ทว่าค่อยๆ พัฒนาจนเป็นฝุ่นแสนซับซ้อน และยากจะกำจัดจากชีวิตมนุษย์อีกต่อไป

ใน 101 Spot Light ตอน “เมื่อฝุ่นสัญจร” โดย ชลธร วงศ์รัศมี