#TCDC2017 : เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในวัน Thailand 4.0

สำรวจความหมายของ ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ และโฉมใหม่ในย่านใหม่ของ TCDC ที่กำลังทำหน้าที่มากกว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะความสร้างสรรค์ แต่จะสร้างให้ย่านเจริญกรุงกลับมาคึกคักอีกครั้ง