Coffee Shaming กินกาแฟผิดตรงไหน? : ทำไมกูรู Personal Money ถึงชอบบอกให้คนเลิกซื้อกาแฟ

คอลัมน์ Trend Rider สัปดาห์นี้ โตมร ศุขปรีชา พาไปรู้จักเทรนด์ Coffe Shaming ของเหล่ากูรูด้านการเงิน ที่มองว่าการดื่มกาแฟของคนยุคมิลเลนเนียลส์คือความฟุ่มเฟือย ท่ามกลางข้อโต้แย้งมากมาย