เนื้อไม่สัตว์

ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นทุกทีๆ สิ่งที่ตามมาคือปัญหาแหล่งอาหารที่เริ่มจะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอาหารหลักอย่าง ‘เนื้อสัตว์’ – แต่ในอนาคตอันใกล้ เราอาจจะได้เห็น เนื้อ (ไม่) สัตว์ที่ได้มาโดยไม่ต้องคร่าชีวิต มาวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นได้