พจนานุกรมไพร่

คอลัมน์ Trend Rider สัปดาห์นี้ โตมร ศุขปรีชาชวนสำรวจความหมายของคำว่า ‘ไพร่’ ในหลากหลายมิติ และความหมายของความเป็น ‘ไพร่’ ในตัวเรา