Dust Atlas (3) ฝุ่นในดินแดนคอมมิวนิสต์และโลกเสรี

จีนและอเมริกาแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างไร คอมมิวนิสต์เกินไป? หรือประชาธิปไตยเกินไปหรือไม่? ในความเข้มงวดอาจมีผ่อนเพลาอำนาจ และในความยืดหยุ่นอาจมีกรอบแข็งแรง