101 in focus EP.11 : ความทรงจำเดือนตุลา

สำรวจความทรงจำเดือนตุลาในมิติต่างๆ ตั้งแต่ปากคำของอดีตนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และการละคร, ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการพิพิธภัณฑ์​ 6 ตุลา, บทวิเคราะห์คนเดือนตุลาจากนักวิชาการรุ่นใหม่ ไปจนถึงเสี้ยวความทรงจำอันขื่นขมที่ปรากฏในงานวรรณกรรม​ยุคแสวงหา

สุชาดา​ จักรพิสุทธิ์ : จากบาดแผล​ 6​ ตุลา ถึงคำประกาศ “กูจะเป็นสื่อ”

บทสนทนาว่าด้วยความจริง และการทำงานของสื่อในช่วง 6 ตุลา ผ่านความทรงจำของ สุชาดา จักรพิสุทธิ์ อดีตนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และการละคร

พิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา : ความหวังของการกอบกู้ประวัติศาสตร์ที่สูญหาย

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ เขียนถึง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา ตั้งแต่บรรยากาศวันถอด ‘ประตูแดง’ มาเก็บรักษาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ไปจนถึงไอเดียและความเชื่อเบื้องหลังพิพิธภัณฑ์ ผ่านน้ำเสียงของ อ้อ – ภัทรภร ภู่ทอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา

จากประตูแดง สู่พิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา

101 Documentary “จากประตูแดง สู่พิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา” สะท้อนภาพและความรู้สึกของการจัดการความทรงจำครั้งใหม่ในนาม ‘พิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา’ ผ่านบรรยากาศวันถอดรื้อประตูแดง และบทสัมภาษณ์ อ้อ – ภัทรภร ภู่ทอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา

ประตูแดง: การย้ายออกจากสถานที่ของความทรงจำ

ธนาวิ โชติประดิษฐ เขียนถึงการเคลื่อนย้าย ‘ประตูแดง’ วัตถุพยานสำคัญที่นำไปสู่เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ พร้อมวิเคราะห์ผลที่ตามมา โดยเฉพาะในแง่การรื้อสร้าง-สถาปนาความทรงจำทางประวัติศาสตร์