Positive Learning : ถอดบทเรียนแห่งความสุข ต้นแบบการศึกษาจากฟินแลนด์

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ เก็บความจากงานเสวนาวิชาการนานาชาติ ‘การพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียน : บทเรียนจากประเทศฟินแลนด์’ ว่าด้วยเรื่องเคล็ดลับความสำเร็จด้านการศึกษาของฟินแลนด์และแนวทางการสอนแบบ ‘Positive Learning’ ที่เน้นสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข