ตีความสถานการณ์ไทยจากข้อมูล COVID-19 ตัวเลขบอกอะไรเรา?

วรรษกร สาระกุล สำรวจข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย และชวนทำความเข้าใจความหมายที่อยู่เบื้องหลังตัวเลข ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร มีข้อมูลอะไรที่เรายังไม่รู้

วิกฤตโรคอุบัติใหม่กับการค้าสัตว์ป่า

เพชร มโนปวิตร เขียนถึงการค้าสัตว์ป่าในจีนและหลายพื้นที่ในโลกที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่ ซึ่งล้วนเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน วิกฤตครั้งนี้มนุษย์ควรรับมืออย่างไร