101 One-on-One Ep.64 “มหากาพย์คลื่นความถี่ไทย : จับตานิทานเรื่องใหม่ของ กสทช.” กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

101 One-on-One Ep.64 จันทร์ที่ 18 มี.ค. สองทุ่มตรง “มหากาพย์คลื่นความถี่ไทย : จับตานิทานเรื่องใหม่ของ กสทช.” กัล ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ติดตามเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องโทรคมนาคมไทยบทใหม่ เช็คพลังทุนโทรคมนาคมไทย เช็คสถานการณ์คลื่นความถี่ไทย พร้อมตอบคำถาม สังคมควรจับตา กสทช. และการประมูล 5G ในเรื่องอะไรบ้าง อะไรคือโจทย์สำคัญในการกำกับดูแลยุค 5G และอะไรคือสิ่งที่ กสทช. ควรทำและไม่ควรทำ