ภัยเหลือง (Yellow Peril) : ศัพท์ที่กลับมาฮิตจากวิกฤตโควิด-19

คอลัมน์ สารกันเบื่อ เดือนนี้ เอกศาสตร์ สรรพช่าง พาไปรู้จักประวัติศาสตร์ของ ศัพท์ ‘ภัยเหลือง’ ที่ใกล้เคียงกับการเหยียดคนเอเชียในปัจจุบัน หลังการเกิดไวรัสโควิด-19

นามนั้นสำคัญไฉน: ภัยแฝงการให้ชื่อโรคระบาด กรณีศึกษา ‘โรคห่าตะวันออก’

ชลิดา หนูหล้า เขียนถึงประวัติศาสตร์การตั้งชื่อ ‘โรคห่าตะวันออก’ ที่ก่อให้เกิดอคติต่อเชื้อชาติผ่านการตั้งชื่อโรคระบาด ในช่วงศตวรรษที่ 19