The Deep Sound

เด็กสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้องเป็นผู้ก่อการร้ายทุกคนหรือไม่ ? เมธิชัย เตียวนะ พาเข้าไปรู้จักชีวิตคนหนุ่มสาวจากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ขึ้นมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผ่านเหตุการณ์อันตื่นตระหนกและสะเทือนขวัญจาก “คดีน้ำบูดู” มาเมื่อ 3 ปีก่อน

SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า “…มวลมหาประชาชน 2562”

มวลมหาประชาชน หรือ กปปส. ปรากฏตัวโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง หลัง คสช. ปกครองมาเกือบ 5 ปี เลือกตั้ง 2562 การกระจายอำนาจถูกชูเป็นนโยบายอันดับต้นๆ ของหลายพรรค เพราะความเจริญกระจุกตัวอยู่ที่ กทม. คนต่างจังหวัดถูกมองว่าไร้คุณภาพ?

SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า… “ยูเนสโกยกให้ดนตรีเร็กเก้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม”

เมื่อเพลงเร็กเก้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก สังคมไทยอาจเปิดใจฟังถึงเนื้อหาความเป็นเร็กเก้ซึ่งสะท้อนให้เห็นอุดมคติบางแบบของนักดนตรีแนวนี้