Music & Lyrics & Politics

เอกศาสตร์ สรรพช่าง ชวนอ่านเรื่อง ‘เพลง’ กับ ‘การเมือง’ ที่เป็น ‘คู่กัด’ และ ‘คู่กัน’ มาโดยตลอด เพลงถูกนำไปใช้อย่างไรบ้างในการต่อสู้ทางการเมือง