fbpx

World

7 Aug 2023

สันติภาพของยูเครนบนทางเลือกแห่งอาวุธนิวเคลียร์: ‘คงครอบครองไว้’ หรือ ‘สละละทิ้งไป’

กฤตวรรณ ประทุม ชวนสำรวจข้อถกเถียงว่าด้วย ‘การครอบครองไว้’ หรือ ‘การสละละทิ้งไป’ ซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ของยูเครน ที่เคยมีไว้ในครอบครองหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ทางเลือกเหล่านี้ส่งผลอะไรต่อการเมืองระหว่างประเทศในยุคหลังสงครามเย็น โดยเฉพาะในสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้

กองบรรณาธิการ

7 Aug 2023

World

21 Dec 2021

From Syria to Belarus วิกฤตผู้อพยพลี้ภัยซ้ำสอง ใจกลางการเมืองโลก

ทำไมเบลารุสจึงกลายเป็นเส้นทางอพยพสู่สหภาพยุโรป? นี่คือการใช้ผู้อพยพเล่นการเมืองในเกมต่อรองของเบลารุสต่อสหภาพยุโรปหรือไม่? ทำไมเบลารุสต้องเดินเกมการเมืองเช่นนี้? สหภาพยุโรปมีท่าทีอย่างไร? การเมืองยุโรป-รัสเซียเปลี่ยนไปแค่ไหน? แล้วผู้อพยพอยู่ตรงไหนของวิกฤต? ร่วมถอดรหัส ‘วิกฤตผู้อพยพเบลารุส’ ผ่านทัศนะของ ณัฐนันท์ คุณมาศ, จิตติภัทร พูนขำ และภาณุภัทร จิตเที่ยง

ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล

21 Dec 2021

Trends

4 Sep 2020

ประชาชนลุกฮือระลอกใหม่?: เทียบการประท้วงในไทย เบลารุส และอิสราเอล

จันจิรา สมบัติพูนศิริ เขียนถึงเหตุปัจจัยของการประท้วงใหญ่ในเบลารุส อิสราเอล และไทย ที่คล้ายกันทั้งในมิติของการมีผู้นำอำนาจนิยม การรับมือต่อวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งองค์ประกอบและยุทธศาสตร์ของขบวนการภาคประชาชน

จันจิรา สมบัติพูนศิริ

4 Sep 2020

RECOMMENDED

Social Issues

17 Feb 2017

อ่านข่าวออนไลน์จากสำนักไหน ใครจำได้บ้าง

แน่นอน คนเราอ่านข่าวออนไลน์กันมากขึ้น แต่เราจำได้หรือเปล่าว่าข่าวไหนมาจากสำนักไหน ใครวิเคราะห์อะไรบ้าง ได้ตามข่าวไหนต่อเป็นพิเศษหรือเปล่า วิธีอ่านข่าวออนไลน์ของเราเป็นอย่างไร

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Social Issues

17 Feb 2017

น้ำแข็งขั้วโลกหดตัวต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่ขั้วเดียว-แต่ทั้งสองขั้วเลย!

ขั้วโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ขั้วโลกใต้เป็นฤดูร้อน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ไม่ว่าจะหนาวจะร้อน ทั้งสองขั้วโลกต่างมีอาการ ‘น้ำแข็งหดตัว’ จนเกิดสถิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยกันทั้งคู่!

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Life & Culture

20 Feb 2017

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของใครกันแน่?

ดัชนีชี้วัดความสุขประชากรในเมืองขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ห้างสวยแอร์เย็น รถไฟฟ้าไร้โฆษณา หรือจริงๆ มนุษย์เมืองล้วนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เป็น ‘สาธารณะ’ จริงๆ

เทพพิทักษ์ มณีพงษ์

20 Feb 2017