SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า… กวี “สูงส่ง”

ที่ผ่านมา ‘บทกวี’ มักถูกมองว่า “สูงส่ง” กระทั่งว่า “ฟังไม่รู้เรื่อง” แต่เทศกาลบทกวี ‘Nan Poesie’ อาจให้ความหมายที่ต่างออกไป

โปรดอย่ากักขังตัวเองไว้ด้วยความรัก

วรพจน์ พันธุ์พงศ์ เขียนเล่าถึงเทศกาลบทกวี ‘น่านโปเอซี’ ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เล็กๆ ในตัวเมืองจังหวัดน่าน พร้อมเชื่อมโยงว่าสัมพันธ์กับ ‘นักสัมภาษณ์’ อย่างไร

Nan Poesie : เมื่อบทกวีคือการทรยศ (อันงดงาม)

พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล เขียนถึง ‘Nan Poesie’ เทศกาลบทกวีแห่งเมืองน่าน ครั้งที่ 1 ที่รวบรวมกวี-คนทำงานศิลปะ ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ควบคู่ไปกับการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ประเทศกูมีกวี : คุยกับ วรพจน์ พันธุ์พงศ์ ผู้ร่วมบุกเบิกเทศกาล ‘Nan Poesie’

คุยกับ ‘วรพจน์ พันธุ์พงศ์’ นักเขียน นักสัมภาษณ์ ที่กำลังปลุกปั้นโปรเจ็กต์ ‘Nan Poesie’ เทศกาลบทกวีแห่งเมืองน่าน พื้นที่ใหม่ที่ศิลปินหลากสาขาจะได้มาพบปะกัน