101 One-On-One Ep.67 “เศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง” กับ กำพล อดิเรกสมบัติ

101 one-on-one Ep.67 อ่านเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้งกับ กำพล อดิเรกสมบัติ เพื่อหาคำตอบว่า อะไรคือปัจจัยระยะสั้นที่น่ากังวล และเงื่อนไขระยะยาวที่รัฐบาลใหม่ต้องเผชิญ

101 One-on-One ep03 “อ่านเศรษฐกิจไทย” กับ พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

:: LIVE :: “อ่านเศรษฐกิจไทย” กับ พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) และคอลัมนิสต์ 101 นักเศรษฐศาสตร์ ผู้ผ่านประสบการณ์ทำงานในกระทรวงการคลัง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และบริษัทจัดการกองทุนข้ามชาติ ใน 101 One-on-One | ep03

จันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 สองทุ่มตรง ทาง The101.world ชวนคุย โดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ 101