101 One-on-One EP.88 “อ่านใจนักวิจารณ์วรรณกรรม” กับ สุธิดา วิมุตติโกศล

:: LIVE :: 101 One-on-One Ep.88

‘อ่านใจนักวิจารณ์วรรณกรรม’

คุยกับ สุธิดา วิมุตติโกศล ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Read Aloud

ในฐานะนักวิชาการ และนักวิจารณ์วรรณกรรม เธอประเมินสถานการณ์ด้านการอ่าน-การวิจารณ์ในสังคมไทยอย่างไร

วัฒนธรรมการอ่านแบบไทยๆ ถูกจำกัดด้วยกรอบความคิดแบบไหน พื้นที่การวิพากษ์วิจารณ์มีความสำคัญอย่างไร และการอ่าน-การวิจารณ์ จะช่วยยกระดับความคิดผู้คนและสังคมได้อย่างไร

เปิดความคิด เปลือยความในใจ จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกห้องเรียน

วันจันทร์ที่ 23 กันยายนนี้
สองทุ่มตรง ทาง The101.world

ดำเนินรายการโดย พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

สุธิดา วิมุตติโกศล : ความในใจจาก ‘นักวิจารณ์วรรณกรรม’ ในประเทศที่วัฒนธรรมการอ่านอ่อนแอ

คุยกับ ‘สุธิดา วิมุตติโกศล’ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมวิจารณ์ ว่าด้วยสถานการณ์การอ่าน-การวิจารณ์ในสังคมไทย พร้อมวิเคราะห์ปัญหาเบื้องลึกที่สั่งสมมาเนิ่นนาน