fbpx

Life & Culture

27 Mar 2024

ความทุกข์ของยุคสมัยใน ‘แมลงสาบในเมืองสลด’

อาทิตย์ ศรีจันทร์ เขียนถึง ‘แมลงสาบในเมืองสลด’ งานวรรณกรรมของ อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ ว่าด้วยชายคนหนึ่งที่กลายเป็นแมลงสาบ ซึ่งชวนให้นึกไปถึง The metamorphosis งานชิ้นเอกของ ฟรันซ์ คาฟคา ที่เล่าถึงชายที่กลายเป็นแมลงเหมือนกัน… หากแต่การกลายเป็นแมลงของทั้งสองเรื่องนั้นให้ความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะเมื่อพินิจจากบรรยากาศของยุคสมัย

อาทิตย์ ศรีจันทร์

27 Mar 2024

Thai Politics

12 Feb 2024

คำถามสุดท้ายของคัทลิน: ชีวิตของความชรา บ้าน และความทรงจำ

อาทิตย์ ศรีจันทร์ เขียนถึง ‘คำถามสุดท้ายของคัทลิน’ รวมเรื่องสั้นของ สุกัญญา หาญตระกูล นักวิจารณ์วรรณกรรมชื่อดังในช่วงทศวรรษ 2520 โดยเฉพาะงานวรรณกรรมสกุลเพื่อชีวิต โดยงานรวมเรื่องสั้นที่มีอายุร่วมสี่ทศวรรษของสุกัญญาเรื่องนี้ ยังทรงพลังทั้งในแง่การเลือกใช้ถ้อยคำ, โครงสร้างของเรื่อง และประเด็นอันร่วมสมัยซึ่งว่าด้วยการอพยพย้ายถิ่น

อาทิตย์ ศรีจันทร์

12 Feb 2024

Life & Culture

26 Dec 2023

การเดินทางของวรรณกรรมไทยสมัยใหม่และกลวิธีอันน่าสนใจใน หนึ่งนับวันนิรันดร

อาทิตย์ ศรีจันทร์ เขียนถึง ‘หนึ่งนับวันนิรันดร’ งานวรรณกรรมลำดับล่าสุดของ กิตติศักดิ์ คงคา ผู้หยิบเอาชื่องานวรรณกรรมร่วมสมัยและนัยยะที่มันมีต่อสังคม มาร้อยเรียงเป็นงานเรื่องใหม่ได้อย่างน่าตื่นตา

อาทิตย์ ศรีจันทร์

26 Dec 2023

Life & Culture

6 Dec 2023

มีเรื่องอยู่มากมายในนวนิยาย “กัลป์วิบัติ”

อาทิตย์ ศรีจันทร์ เขียนถึง ‘กัลป์วิบัติ’ นวนิยายเรื่องแรกโดย อนิธรา ที่พูดถึงเรื่องราวอันแสนร่วมสมัย ไม่ว่าจะประเด็นเรื่องโรคระบาด, ความรุนแรง หรือประเด็นความแหลกสลายของปัจเจก ผ่านเส้นเรื่องกึ่งไซ-ไฟอย่างการข้ามย้อนเวลากลับไปยังอดีตเพื่อจัดการอนาคตภายหน้า

และหากถอยออกมามองภาพรวม นวนิยายซึ่งฟังดูแสนจะดิสโทเปียเรื่องนี้ ก็คล้ายว่าจะสะท้อนสังคมอันแสนเศร้าและแสนร่วมสมัยของเราด้วยเช่นกัน

อาทิตย์ ศรีจันทร์

6 Dec 2023

Life & Culture

6 Nov 2023

บาดแผลและการเยียวยาใน “Gift เมื่อเธอหวนคืน ฉันจึงกลับมา”

อาทิตย์ ศรีจันทร์ ชวนสำรวจเรื่องราวของตัวละครผู้บอบช้ำใน ‘Gift เมื่อเธอหวนคืน ฉันจึงกลับมา’ งานเขียนโดยRhythm นักเขียนรุ่นใหม่น่าจับตา ซึ่งว่าด้วยคนผู้โอบกอดบาดแผล และฉากหลังที่ว่าด้วยพิษเศรษฐกิจปี 2540

อาทิตย์ ศรีจันทร์

6 Nov 2023

Life & Culture

5 Oct 2023

Pulse fiction การทดลองของเรื่องเล่าลี้ๆ ลับๆ

‘Pulse fiction’ หนังสือรวมเรื่องสั้นของ ยชญ์ บรรพงศ์ ที่มีเรื่องสั้นสามเรื่อง ล้วนแต่สำรวจเรื่องลึกลับและชวนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์สามราย

อาทิตย์ ศรีจันทร์ พินิจว่างานเขียนซึ่งสำนักพิมพ์ชี้ว่าเป็นงานทดลองเขียนนี้ก็มีลักษณะของการ ‘ทดลอง’ ด้วยการหวนกลับไปหาเรื่องสามัญรอบๆ ตัวที่ถูกหยิบจับให้กลายมาเป็นความลี้ลับนานับประการ

อาทิตย์ ศรีจันทร์

5 Oct 2023

Life & Culture

6 Sep 2023

ความสมดุลระหว่างเทคนิคและเรื่องเล่าใน “ในปีที่ยี่สิบเจ็ดและเรื่องสั้นอื่นๆ”

อาทิตย์ ศรีจันทร์ เขียนถึงงานรวมเรื่องสั้น ‘ในปีที่ยี่สิบเจ็ดและเรื่องสั้นอื่นๆ’ ของ ชาคริต คำพิลานนท์ ที่เขารู้สึกว่ามีความ ‘ลงตัว’ ที่หาได้ยากยิ่งในงานวรรณกรรมไทยเวลานี้

อาทิตย์ ศรีจันทร์

6 Sep 2023

Life & Culture

28 Jul 2023

กลับไปอ่านเรื่องราวของสามัญชนและ “ชีวิตที่เป็นไปได้” ใน คนดีศรีอยุธยา

อาทิตย์ ศรีจันทร์ เขียนถึง ‘คนดีศรีอยุธยา’ งานวรรณกรรมเลื่องชื่อของ เสนีย์ เสาวพงศ์ ว่าด้วยชีวิตของเหล่าสามัญชนกับความเป็นไปได้ในการจะมีชีวิตอันเป็น ‘สามัญ’ และ ‘เท่าเทียม’

อาทิตย์ ศรีจันทร์

28 Jul 2023

Life & Culture

3 Jul 2023

“รักในลวง” ว่าด้วยชนชั้นกลางกับความพยายามจะเปลี่ยนผ่านตัวเอง

‘ชนชั้นกลาง’ ดูจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบมาสำรวจในเรื่องสั้น ตลอดจนงานศิลปะหลายๆ ประเภทอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ ‘รักในลวง’ รวมเรื่องสั้นลำดับล่าสุดของ จิรัฏฐ์ ประเสิรฐทรัพย์ ที่วิพากษ์วิจารณ์จักรวาลของชนชั้นกลางหลายมิติ ผ่านสายตาของ อาทิตย์ ศรีจันทร์

อาทิตย์ ศรีจันทร์

3 Jul 2023

Life & Culture

30 May 2023

“ให่ข้อยเว่าแหน่เถาะ” เสียงของผู้ถูกกดขี่ใน 2444

อาทิตย์ ศรีจันทร์ เขียนถึง ‘2444’ รวมเรื่องสั้นโดย มาโนช พรหมสิงห์ เล่าถึงอาชญากรรมโดยรัฐที่กระทำต่อคนตัวเล็กตัวน้อย และการต่อต้านที่ถูกแปะป้ายในนามของการเป็นกบฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากรัฐสยามมาสู่รัฐไทย

อาทิตย์ ศรีจันทร์

30 May 2023

Life & Culture

28 Apr 2023

Nowhere กลับไปจากมา: (มี) หนทางที่เราจะเข้าใจกัน (บ้างไหม)

อาทิตย์ ศรีจันทร์ เขียนถึง ‘Nowhere กลับไปจากมา’ รวมเรื่องสั้นของ ลัดดา สงกระสินธ์ ที่ว่าด้วยชีวิตและใบหน้าของผู้คนทั้งกระแสหลัก กระแสรอง คนชายขอบ ในสังคมร่วมสมัยซึ่งค่านิยมไหลเปลี่ยนไปแทบจะทุกนาที

อาทิตย์ ศรีจันทร์

28 Apr 2023

Life & Culture

5 Apr 2023

กลับไปอ่าน “มันมากับการเลือกตั้ง” ของ ศรีดาวเรือง อีกครั้งในวาระก่อนการเลือกตั้ง 2566

ในวาระโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้ อาทิตย์ ศรีจันทร์ ชวนกลับไปอ่านเรื่องสั้น ‘มันมากับการเลือกตั้ง’ ของ ศรีดาวเรือง ที่พูดถึงการเมือง การเลือกตั้ง และเรื่องผลประโยชน์ของชาวบ้านร้านช่อง ที่อาจถูกปัญญาชนมองว่าไร้คุณค่า (เพราะอย่าลืมว่าเคยมีคนกล่าวมาแล้วในอดีตว่า เสียงของคนกรุงเทพฯ นั้นมีคุณภาพมากกว่าเสียงคนต่างจังหวัด!)

อาทิตย์ ศรีจันทร์

5 Apr 2023

Life & Culture

28 Feb 2023

ข้ามคืนกับการเดินทางของชีวิตในกวีนิพนธ์

อาทิตย์ ศรีจันทร์ เขียนถึง ‘ข้ามคืน’ บทกวีรวมเล่มของ แสงเดือน กวีหญิงจากชลบุรี ที่โดดเด่นด้วยการใช้ถ้อยคำเรียบง่ายเพื่อบรรยายสิ่งละอันพันละน้อยรอบตัว ทว่า ช่างชวนสั่นสะเทือนตัวตน

อาทิตย์ ศรีจันทร์

28 Feb 2023

Life & Culture

27 Jan 2023

วรรณกรรมไทยร่วมสมัยเท่าที่เข้าใจ: บทรำพึงรำพันและทบทวนความเข้าใจวรรณกรรมไทยของข้าพเจ้า

ความคิดเห็นของ อาทิตย์ ศรีจันทร์ ที่มีต่อแวดวงวรรณกรรมไทยในรอบปี 2022 ที่ผ่านมา ทั้งในแง่การความหมายของวรรณกรรมสร้างสรรค์แบบร่วมสมัย และอิทธิพลต่อเสรีนิยมใหม่ที่ทำปฏิกิริยาต่อนักเขียนไทยด้วย

อาทิตย์ ศรีจันทร์

27 Jan 2023

Life & Culture

5 Jan 2023

การมอดไหม้ที่พ้นผ่านไปนานแล้ว… เหลือไว้เพียงความชำรุดและบอบช้ำ

อาทิตย์ ศรีจันทร์ เขียนถึงหนังสือรวมเรื่องสั้นของ ทานเกวียน ชูสง่า ‘การมอดไหม้ที่พ้นผ่านไปนานแล้ว’ สำรวจภาพความแตกสลายของคนแต่ละรุ่นในครอบครัวใหญ่ของสังคมไทย

อาทิตย์ ศรีจันทร์

5 Jan 2023
1 2 4

RECOMMENDED

Social Issues

17 Feb 2017

อ่านข่าวออนไลน์จากสำนักไหน ใครจำได้บ้าง

แน่นอน คนเราอ่านข่าวออนไลน์กันมากขึ้น แต่เราจำได้หรือเปล่าว่าข่าวไหนมาจากสำนักไหน ใครวิเคราะห์อะไรบ้าง ได้ตามข่าวไหนต่อเป็นพิเศษหรือเปล่า วิธีอ่านข่าวออนไลน์ของเราเป็นอย่างไร

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Social Issues

17 Feb 2017

น้ำแข็งขั้วโลกหดตัวต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่ขั้วเดียว-แต่ทั้งสองขั้วเลย!

ขั้วโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ขั้วโลกใต้เป็นฤดูร้อน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ไม่ว่าจะหนาวจะร้อน ทั้งสองขั้วโลกต่างมีอาการ ‘น้ำแข็งหดตัว’ จนเกิดสถิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยกันทั้งคู่!

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Life & Culture

20 Feb 2017

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของใครกันแน่?

ดัชนีชี้วัดความสุขประชากรในเมืองขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ห้างสวยแอร์เย็น รถไฟฟ้าไร้โฆษณา หรือจริงๆ มนุษย์เมืองล้วนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เป็น ‘สาธารณะ’ จริงๆ

เทพพิทักษ์ มณีพงษ์

20 Feb 2017

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save