Digital Dialouge : ไทยพร้อมแค่ไหนในโลก 5G

เก็บความจากงานเสวนา Digital Dialouge หัวข้อ ‘อนาคตไทยในโลก 5G : คลื่นความถี่ IoT และสื่อดิจิทัล’ ในขณะที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวและเตรียมรับมือกับเทคโนโลยี 5G ประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้?

Digital Dialogue : กสทช. กับ ‘การเยียวยา’ ที่เกินเยียวยา

เก็บความจากงานเสวนา ‘Digital Future อนาคตไทยในโลก 5G : คลื่นความถี่ IoT และสื่อดิจิทัล’ ว่าด้วยการกำกับดูแล และมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการของ กสทช. สืบเนื่องจากกรณีที่ดีแทคหมดสัมปทานคลื่น 850 MHz