#แก้ปัญหาแบบพัฒนาบูรณาการนวัตกรรมสอดคล้องสอดประสานทุนภาคส่วนคนละไม้คนละมือ

‘หัวนุ่ม’ ตอนใหม่ ว่าด้วยการแก้ปัญหาแบบพัฒนาบูรณาการนวัตกรรมสอดคล้องสอดประสานทุนภาคส่วนคนละไม้คนละมือ