fbpx

Social Issues

21 May 2021

หลักประกันสุขภาพ : บนถนนที่ก่อร่างและเส้นทางที่ต้องต่อเติม

งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ ของนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ว่าด้วยชีวิตจริงของผู้ป่วย หมอ ระบบสาธารณสุข รัฐและสังคมไทย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

กรกมล ศรีวัฒน์

21 May 2021

Health

19 May 2021

หลักประกันสุขภาพและสังคมไบโพลาร์

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ชวนทบทวนหลักการพื้นฐานของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากประโยคที่มีคนพูดว่า “ใครไม่ฉีดวัคซีน ไม่ควรให้สิทธิรักษาโควิดฟรี”

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

19 May 2021

Social Issues

30 Apr 2021

101 Public Forum ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ : สู่อนาคตที่ต้องดีกว่าเดิม

พูดคุยเบื้องหลังหนังสือ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ ในฐานะบทบันทึกหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางการพัฒนาระบบสุขภาพไทย ย้อนมองสิ่งที่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมไทย และมองไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กรกมล ศรีวัฒน์

30 Apr 2021

Social Problems

5 Jan 2021

รำลึก นพ.มงคล ณ สงขลา ย้อนมองนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับ นิมิตร์ เทียนอุดม

101 พูดคุยกับนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ที่พาเราไปร่วมย้อนมองตัวตนของหมอมงคล และรำลึกถึงมรดกที่หมอมงคลได้มีส่วนร่วมสร้าง โดยเฉพาะนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมวิเคราะห์ถึงแนวทางการใช้นโยบายนี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

5 Jan 2021

Talk Programmes

18 Dec 2020

101 One-on-One Ep.201 | รำลึก นพ. มงคล ณ สงขลา ย้อนมองนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับ นิมิตร์ เทียนอุดม

101 ชวนคุยกับนิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่จะพาไปทำความรู้จักกับตัวตนของหมอมงคลให้มากขึ้น พร้อมมองทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หนึ่งในมรดกที่หมอมงคลได้ทิ้งไว้ให้กับวงการสาธารณสุขไทย

101 One-on-One

18 Dec 2020

Social Problems

18 Jan 2020

หลักประกันสุขภาพที่รัก (50) : ตอนอวสาน

คอลัมน์ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ ตอนสุดท้าย นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ รำลึกถึงนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ต้นธารของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

18 Jan 2020

Social Problems

5 Dec 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (47) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 4

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 4 โดยสะท้อนประสบการณ์ศัลยสัตวแพทย์ชาวอังกฤษที่มองเรื่องหลักประกันสุขภาพผ่านงานอาสาสมัครรักษาสัตว์ป่วย

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

5 Dec 2019

Social Problems

7 Nov 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (46) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 3

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ที่เริ่มต้นให้การรักษาฟรีด้วยแนวคิดเรื่องความเท่าเทียม แต่ก็เผชิญปัญหาเรื่องงบประมาณและกระแสไม่เห็นด้วย

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

7 Nov 2019

Social Problems

16 Oct 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (44) : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ตอนที่ 1

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงจุดเริ่มต้นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ (NHS) ที่มีเส้นทางและแนวคิดไม่ต่างจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

16 Oct 2019

Social Problems

19 Sep 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (42) : ปราการอุดมคติ ตอนที่ 2

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง The Citadel เป็นตอนที่ 2 นิยายที่วิพากษ์การแพทย์อังกฤษจนนำไปสู่การเริ่มต้นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

19 Sep 2019

Social Problems

5 Sep 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (41): ปราการอุดมคติ ตอนที่ 1

นพ.ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงหนังสือนิยาย The Citadel ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ (NHS) ซึ่งเล่าถึงปัญหาทางจริยธรรมในวงการแพทย์อังกฤษอย่างไม่เกรงใจ

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

5 Sep 2019

Social Problems

22 Aug 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (40): เรื่องเล่าจากอังกฤษ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เล่าถึงตัวอย่างระบบรักษาพยาบาลแบบ ‘บริการใกล้บ้านใกล้ใจ’ และ ‘เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข’ ในสหราชอาณาจักรที่ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

22 Aug 2019

Social Problems

6 Jun 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (35) : ออสเลอร์และจริยธรรมทางการแพทย์ ตอนที่ 1

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงชีวิตวัยเด็กของบิดาการแพทย์สมัยใหม่ ‘วิลเลียม ออสเลอร์’ เจ้าของวาทะ “Listen to your patient, he is telling you the diagnosis.”

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

6 Jun 2019

Social Problems

4 Apr 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (31) : ความเข้าอกเข้าใจร่วมกัน

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง ‘ความเข้าอกเข้าใจร่วมกัน’ เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ว่าจะยากดีมีจน เจ็บป่วยหรือแข็งแรง ทุกคนควรเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีได้โดยไม่มีเงื่อนไข

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

4 Apr 2019

Social Problems

7 Mar 2019

หลักประกันสุขภาพที่รัก (29) : หนักแผ่นดิน

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงอุดมการณ์ของนักศึกษาแพทย์ยุค 14 ตุลาฯ ซึ่งมีส่วนช่วยพลิกวงการสาธารณสุขได้อย่างอัศจรรย์ กระนั้นก็ไม่วายถูกตราหน้าว่า ‘หนักแผ่นดิน’

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

7 Mar 2019
1 2 3

RECOMMENDED

Social Issues

17 Feb 2017

อ่านข่าวออนไลน์จากสำนักไหน ใครจำได้บ้าง

แน่นอน คนเราอ่านข่าวออนไลน์กันมากขึ้น แต่เราจำได้หรือเปล่าว่าข่าวไหนมาจากสำนักไหน ใครวิเคราะห์อะไรบ้าง ได้ตามข่าวไหนต่อเป็นพิเศษหรือเปล่า วิธีอ่านข่าวออนไลน์ของเราเป็นอย่างไร

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Social Issues

17 Feb 2017

น้ำแข็งขั้วโลกหดตัวต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่ขั้วเดียว-แต่ทั้งสองขั้วเลย!

ขั้วโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ขั้วโลกใต้เป็นฤดูร้อน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ไม่ว่าจะหนาวจะร้อน ทั้งสองขั้วโลกต่างมีอาการ ‘น้ำแข็งหดตัว’ จนเกิดสถิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยกันทั้งคู่!

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Life & Culture

20 Feb 2017

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของใครกันแน่?

ดัชนีชี้วัดความสุขประชากรในเมืองขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ห้างสวยแอร์เย็น รถไฟฟ้าไร้โฆษณา หรือจริงๆ มนุษย์เมืองล้วนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เป็น ‘สาธารณะ’ จริงๆ

เทพพิทักษ์ มณีพงษ์

20 Feb 2017

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save