Black Lives Matter – การปฏิวัติอเมริกาครั้งที่ 3 ?

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ชวนคิดเรื่องการให้ความหมายใหม่ของ “การปฏิวัติ” ในโลกยุคพ้นสมัยใหม่ ขบวนการ Black Lives Matter จะกลายเป็นการปฏิวัติอเมริกาครั้งที่ 3 ได้หรือไม่

สงครามศักดิ์สิทธิ์ในประวัติศาสตร์สีดำ

ปกป้อง จันวิทย์ ชวนย้อนอ่านเรื่องเล่าสีดำในหน้าประวัติศาสตร์อเมริกายุคหลังสงครามกลางเมือง ภาพอดีตทาสถูก ‘แขวนคอเผาทั้งเป็น’ สะท้อนภาพแห่งยุคสมัยของสังคมอเมริกันในวันนั้นและในวันนี้อย่างไร