fbpx

Life & Culture

8 Apr 2024

90 ปี ไพจิตร ปวะบุตร: ขี่ม้าข้ามคืน สร้างระบบสุขภาพไทยข้ามยุค

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก ศ.พิเศษ นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวาระครบรอบ 90 ปี เมื่อ 7 เมษายน 2567

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

8 Apr 2024

Life & Culture

5 Dec 2023

การสาธารณสุขแม่นยำ แม่นแค่ไหน? : ตอนที่ 1 พันธุกรรม-จีโนมกับการดูแลสุขภาพและการรักษาโรค (ที่อาจแม่นยำมากขึ้น)

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึง ‘การสาธารณสุขแม่นยำ’ ตอนที่หนึ่งว่าด้วยประเด็นพันธุกรรม-จีโนม เทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนเรื่องการป้องกันและรักษาโรคของมนุษย์ได้แม่นยำขึ้น

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

5 Dec 2023

Life & Culture

3 Jul 2023

‘หมองานหนัก-ลาออก-ขาดแคลนหมอชนบท’: มองรากปัญหา ‘คนทำงานสาธารณสุข’

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงรากของปัญหา ‘หมองานหนัก-ลาออก’ ที่มีปัญหาซ้อนทับกันอย่างน้อยสามประการ และต้องแก้ไขด้วยการคิดให้พ้นไปจากความเคยชิน

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

3 Jul 2023

Life & Culture

1 Jun 2023

ความจริงนโยบายสาธารณสุข โจทย์ท้าทายรัฐบาลหลังเลือกตั้ง: ตอนที่ 3 การรวมกองทุน, การเพิ่มสิทธิประโยชน์ และการเอาระบบสุขภาพสร้างรายได้ให้ประเทศ

โจทย์นโยบายสาธารณสุขตอนที่สามของ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ว่าด้วยการรวมกองทุน การเพิ่มสิทธิประโยชน์สารพัด และการเอาศักยภาพระบบสุขภาพมาสร้างรายได้ให้ประเทศ

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

1 Jun 2023

Life & Culture

22 May 2023

ความจริงนโยบายสาธารณสุข โจทย์ท้าทายรัฐบาลหลังเลือกตั้ง: ตอนที่ 1 ความแออัดที่โรงพยาบาล

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงโจทย์ท้าทายของระบบสาธารณสุขไทยสำหรับรัฐบาลใหม่ ตอนแรกว่าด้วยการแก้ปัญหา ‘ความแออัดที่โรงพยาบาล’ ซึ่งเป็นปัญหาของระบบมานาน

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

22 May 2023

Public Policy

8 May 2023

Voter’s Guide: วิเคราะห์นโยบายสุขภาพของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง 2566

นพ.บวรศม ลีระพันธ์ วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของข้อเสนอนโยบายสุขภาพจากแต่ละพรรคการเมือง โดยใช้การคิดเชิงระบบ (systems thinking)

บวรศม ลีระพันธ์

8 May 2023

Life & Culture

8 Nov 2022

‘เกิด แก่ เจ็บ ตาย’ ในวงจรนโยบายสาธารณะ

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงการ ‘เกิด แก่ เจ็บ ตาย’ ในนโยบายสาธารณะ ที่รัฐเข้ามามีส่วนจัดการชีวิตประชาชน ซึ่งมีความซับซ้อนหลายด้าน

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

8 Nov 2022

Politics

6 Jul 2022

“เรารู้ว่า กทม. มีปัญหาด้านการประสานงาน เราตั้งใจมาแก้ไขเรื่องนี้” 30 วันแรกในฐานะรองผู้ว่าฯ กทม. ของ ทวิดา กมลเวชช

101 สนทนากับ ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ หลังรับตำแหน่งนี้ครบ 30 วัน อันเป็นช่วงเวลาที่เธอได้เผชิญความท้าทายและพยายามประสานงานระบบราชการ อันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและปฏิรูป ‘กรุงเทพฯ เมืองเทพสร้าง’ แห่งนี้

พิมพ์ชนก พุกสุข

6 Jul 2022

Politics

3 Jun 2022

“ทางสายกลางคือคำตอบ” มองลับลวงพรางในนโยบายกัญชาเสรีกับ นพ.บัณฑิต ศรไพศาล

101 พูดคุยกับ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล นักวิทยาศาสตร์ Centre for Addiction and Mental Health แคนาดา ถึงข้อสังเกตในนโยบายกัญชาและมาตรการควบคุมที่ยังไม่ถี่ถ้วน

วจนา วรรลยางกูร

3 Jun 2022

Life & Culture

1 Jun 2022

10 ประสบการณ์ 5 ข้อสรุปว่าด้วยเรื่อง ‘กำลังคน’ ในระบบสุขภาพ

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงปัญหาเรื่องบุคลากรในระบบสาธารณสุข ที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนในการทำความเข้าใจเพื่อการพัฒนา

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

1 Jun 2022

Life & Culture

3 May 2022

อ่านอดีต-มองอนาคตการกระจายอำนาจบริการสาธารณสุขไทย (ตอนจบ)

ตอนจบเรื่องการกระจายอำนาจบริการสาธารณสุขไทย โดยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ว่าด้วยความพยายามพัฒนารูปแบบบริการสาธารณสุข โดยชวนตั้งคำถามว่า สิ่งสำคัญคือเราเร่ิมจากถามคำถามที่ถูกต้องหรือยัง?

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

3 May 2022

Life & Culture

2 May 2022

อ่านอดีต-มองอนาคตการกระจายอำนาจบริการสาธารณสุขไทย (ตอนที่ 1)

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เขียนถึงการกระจายอำนาจบริการสาธารณสุขไทย ที่ทำได้หลายแบบ และมีความพยายามพัฒนามาตลอด สิ่งสำคัญคือเราเร่ิมจากการถามคำถามที่ถูกต้องหรือยัง?

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

2 May 2022

Life & Culture

30 Mar 2022

‘รัฐต้องมีบทบาทในระบบบริการสาธารณสุข’ ไม่ได้แปลว่า ‘รัฐต้องทำเอง’ (ตอนจบ)

ตอนจบของประเด็น ‘ระบบสาธารณสุขภาครัฐ’ ของไทย ที่นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ชี้ชวนให้เห็นช่องว่างของระบบที่สามารถพัฒนาได้อีกมาก ผ่านการเล่าประวัติศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขไทยตลอดช่วง 60 ปีที่ผ่านมา

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

30 Mar 2022

Life & Culture

29 Mar 2022

‘รัฐต้องมีบทบาทในระบบบริการสาธารณสุข’ ไม่ได้แปลว่า ‘รัฐต้องทำเอง’ (ตอนที่ 1)

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ชี้ชวนให้เห็น ‘ระบบสาธารณสุขภาครัฐ’ ของไทย ที่ยังมีช่องว่างให้การพัฒนาอีกมาก ผ่านการเล่าประวัติศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขไทยตลอดช่วง 60 ปีที่ผ่านมา

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

29 Mar 2022

Health

30 Jun 2021

เมื่อลูกต้องไปจากเรา 14 วัน

ในวันที่มีเด็กจำนวนมากติดเชื้อและถูกพรากไปจากพ่อแม่ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ให้คำแนะนำพ่อแม่ถึงวิธีรักษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างที่เด็กๆ ต้องกักตัว

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

30 Jun 2021
1 2

RECOMMENDED

Social Issues

17 Feb 2017

อ่านข่าวออนไลน์จากสำนักไหน ใครจำได้บ้าง

แน่นอน คนเราอ่านข่าวออนไลน์กันมากขึ้น แต่เราจำได้หรือเปล่าว่าข่าวไหนมาจากสำนักไหน ใครวิเคราะห์อะไรบ้าง ได้ตามข่าวไหนต่อเป็นพิเศษหรือเปล่า วิธีอ่านข่าวออนไลน์ของเราเป็นอย่างไร

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Social Issues

17 Feb 2017

น้ำแข็งขั้วโลกหดตัวต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่ขั้วเดียว-แต่ทั้งสองขั้วเลย!

ขั้วโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ขั้วโลกใต้เป็นฤดูร้อน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ไม่ว่าจะหนาวจะร้อน ทั้งสองขั้วโลกต่างมีอาการ ‘น้ำแข็งหดตัว’ จนเกิดสถิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยกันทั้งคู่!

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Life & Culture

20 Feb 2017

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของใครกันแน่?

ดัชนีชี้วัดความสุขประชากรในเมืองขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ห้างสวยแอร์เย็น รถไฟฟ้าไร้โฆษณา หรือจริงๆ มนุษย์เมืองล้วนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เป็น ‘สาธารณะ’ จริงๆ

เทพพิทักษ์ มณีพงษ์

20 Feb 2017

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save