101 In Focus Ep.39 : This is my Family

101 in Focus สัปดาห์นี้ ขอชวนคุณผู้ฟังไปมองภาพครอบครัวด้วยสายตาแบบใหม่ จากผลงานใน Spotlight ‘This is My Family – ครอบครัวไทยยุคไร้นิยาม’

ถ้าไม่ได้อยู่พร้อมหน้าแบบพ่อแม่ลูกล่ะ เราจะยังเรียกว่าครอบครัวอยู่ไหม

รู้จักครอบครัวหลากหลายรูปแบบ เช่น ครัวเรือนคนเดียว, ครอบครัว LGBT, ครอบครัวแหว่งกลาง และบ้านพักคนชรา ที่มีชุดความสัมพันธ์แตกต่างกันไป ตามที่แต่ละคนออกแบบ

ตรวจ (เทรนด์) สุขภาพคนไทยในยุค COVID-19 กับ สุปรีดา อดุลยานนท์

101 สนทนากับ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เกี่ยวกับความท้าทายด้านสุขภาพของคนไทยในวิกฤต ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างปัญหาความเหลื่อมล้ำ และบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ในยุคโควิด-19

‘family we choose’ : ครอบครัวในสายตา ‘เรา’ และสายตา ‘รัฐ’ กับ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

101 สนทนากับ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยนิยามครอบครัวในสังคมไทย ทั้งต้นตอของนิยามที่จำกัดรูปแบบชีวิต การออกแบบนโยบายของรัฐ ผลกระทบของนิยามครอบครัวที่มีต่อผู้คน ไปจนถึงมิติเรื่องเพศที่แฝงอยู่ในทุกแง่มุมครอบครัว

อย่าให้ ‘เจนฯ’ เป็นเส้นคั่นระหว่างเรา : จุดอ่อนของการมองโลกแบบเจเนอเรชัน

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ ชวนตั้งคำถามเรื่องเจนฯ พร้อมสำรวจเรื่องราวความเป็นมา และจุดอ่อนของการมองโลกแบบเจเนอเรชัน

“ถ้าโลกวุ่นวายแบบนี้แล้วจะมีลูกไปทำไม?” : มองครอบครัวรุ่นใหม่ เมื่อ ‘ลูก’ ไม่ใช่คำตอบของคน Gen Y

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เขียนถึงการสร้างครอบครัวของคน Gen Y ที่การมี ‘ลูก’ อาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป

เปิดบ้านครอบครัวไทยยุคใหม่: ความหลากหลายที่ไร้กรอบจำกัด

101 ฉายภาพใหญ่ เผยสถานการณ์ครอบครัวไทยยุคไร้นิยามผ่านอินโฟกราฟฟิก 9 ชุด

“ครอบครัวไม่ใช่สถาบัน แต่คือชุดความสัมพันธ์” : ตัดแว่นใหม่มองครอบครัวไทยในยุคไร้นิยาม กับณัฐยา บุญภักดี

101 คุยกับ ผึ้ง-ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. ว่าด้วย ‘สุขภาวะครอบครัว’ หนึ่งในประเด็นที่ สสส. ขับเคลื่อนยาวนานเข้าสู่ปีที่ 19

ทำความรู้จักเว็บไซต์ Alcohol Rhythm – เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า

ทำความรู้จัก เว็บไซต์  ‘Alcohol Rhythm – เปลี่ยนจังหวะชีวิตคนติดเหล้า’ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราและการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา ร่วมจัดทำโดยมูลนิธิเพื่อการประเมินผลเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) และ บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)