Innerscape Ep.5 “ผู้ใหญ่คือสีที่อยู่รอบตัวเด็ก”

ศิลปะบนผืนใจตอนใหม่ สนทนาถึงวิธีที่เด็กมองเห็นสี และรับเอาสีเข้ามาสู่ภายใน รวมไปถึงสภาวะของผู้ใหญ่ ในฐานะสีแสนสำคัญที่ล้อมรอบตัวเด็กทุกวัน

Innerscape Ep. 2 “ทำไมเด็ก ‘ต้อง’ ระบายสีออกนอกกรอบ”

Innerscape ตอนใหม่ ชวนมองภาพใหม่และความหมายแท้จริงของการ ‘ระบายสี’ (Paiting) ที่เหมาะกับเด็กเล็ก ที่อาจเป็นตัวช่วยสร้างความสมดุล และปลดความคิดของเด็กออกจากกรอบทั้งปวง