fbpx

“เราถูกเอาเปรียบมาตลอด” ศิวัช พงษ์เพียจันทร์: สิทธิอากาศบริสุทธิ์เป็นของประชาชน      

ณัฐชลภัณ หอมแก้ว พูดคุยกับ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาป้องกันและจัดการภัยพิบัติ นิด้า ถึงอันตรายที่แฝงตัวอยู่ในฝุ่น PM 2.5 และการผลักดันร่างกฎหมายอากาศสะอาด

เชียงใหม่จ๋า โปรดหันไปหา ‘แม่แจ่มโมเดล’

วิกฤตฝุ่นควันในเชียงใหม่นั้นน่าหดหู่ชวนสิ้นหวัง แต่ใช่ว่าจะไร้ทางออกเสียทีเดียว “แม่แจ่มโมเดล” เป็นหนึ่งในวิธีการหยุดเผาป่าที่ควรหยิบมาใช้โดยเร็ว

เปิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ฝ่าวิกฤตฝุ่นอย่างยั่งยืน

เก็บความจากเวทีสัมมนา TRF-Policy Press Forum ว่าด้วยข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน

หากออสตรอมต้องแก้ปัญหาฝุ่นกรุงเทพฯ

ธร ปีติดล เขียนถึงแนวคิดว่าการจัดการทรัพยากรร่วม ของ Elinor Ostorm นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ซึ่งอาจนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปํญหาฝุ่นควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารแย่ หรือต้องแก้ที่ตัวเอง? : ปัญหาที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านฝุ่น PM 2.5

สรุปงานเสวนา ‘ฝุ่น : มิติทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ’ โดยกลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุยเรื่อง ‘ฝุ่น’ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพ แต่ยังมีปัญหาสำคัญในเชิงสังคมศาสตร์ ทั้งประเด็นความเหลื่อมล้ำ การจัดการของภาครัฐ การจัดการข่าวสารที่มัวยิ่งกว่าฝุ่น ฯลฯ ประเด็นที่ล้วนซ่อนอยู่หลังม่านฝุ่น PM 2.5 อันหนาแน่นนี้

101 One-on-One Ep59 “การเมืองเรื่องฝุ่น” กับ เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

101 One-on-OneEp59 “การเมืองเรื่องฝุ่น” กับ เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ถกปัญหาฝุ่นในมิติทางสังคม ทั้งความเหลื่อมล้ำ สิทธิอากาศสะอาด ความเป็นธรรมในประเด็นสิ่งแวดล้อม กฏหมายโรงงาน และบทบาทในการแก้ปัญหาของภาคส่วนต่างๆ 

วิกฤตฝุ่นในมุมเศรษฐศาสตร์ : สิทธิในอากาศสะอาดควรเป็นของประชาชน

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย มองวิกฤตฝุ่นในมุมเศรษฐศาสตร์ และชี้ทางออกโดยกำหนดให้สิทธิในอากาศสะอาดเป็นของประชาชน รวมถึงผลักดันให้การผลิตและการบริโภคต้องคำนึงถึงต้นทุนมลพิษที่ตกแก่สังคม เช่น การเก็บภาษีผู้ปล่อยมลพิษ