fbpx

Life & Culture

7 Sep 2023

ลานนา ล้านนา: การเมืองเรื่องไม้โทกับอาณานิคมความรู้ในล้านนา

คอลัมน์ ‘ของบ่เล่ารู้ลืม’ เดือนนี้ พริษฐ์ ชิวารักษ์ เขียนถึงวิวาทะว่าด้วยอักขรวิธีระหว่าง ‘ล้านนา’ กับ ‘ลานนา’ ที่ใช้เรียกพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคือภาคเหนือตอนบนของไทย ต้นรากของการเลือกใช้คำมาจากไหน และความคิดแบบไหนที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเหล่านี้

พริษฐ์ ชิวารักษ์

7 Sep 2023

Life & Culture

13 Aug 2023

ล้านนาปฏิวัติ: การต่อสู้ของตนบุญในประวัติศาสตร์ล้านนา (ตอนสอง)

คอลัมน์ ‘ของบ่เล่ารู้ลืม’ เดือนนี้ พริษฐ์ ชิวารักษ์ พาล่องไปในเรื่องเล่า ‘ตนบุญ’ แห่งเมืองนครลำปาง ในยุค ‘หาเจ้าบ่ได้’

พริษฐ์ ชิวารักษ์

13 Aug 2023

Life & Culture

17 Jul 2023

ล้านนาปฏิวัติ: การต่อสู้ของ ‘ตนบุญ’ ในประวัติศาสตร์ล้านนา (ตอนแรก)

คอลัมน์ ‘ของบ่เล่ารู้ลืม’ ตอนนี้ พริษฐ์ ชิวารักษ์ เขียนถึง การต่อสู้ของ ‘ตนบุญ’ ในประวัติศาสตร์ล้านนา

พริษฐ์ ชิวารักษ์

17 Jul 2023

Human & Society

21 Jun 2023

ประวัติศาสตร์สร้างตัวตน ประชาชนจึงต้องสร้างประวัติศาสตร์: คุยกับพริษฐ์ ชิวารักษ์

101 ชวน เพนกวิน – พริษฐ์ ชิวารักษ์ สนทนาถึงบทบาทของนักประวัติศาสตร์ และความสำคัญในการเขียนประวัติศาสตร์ชาติด้วยประวัติศาสตร์ประชาชน

จินต์จุฑา พันธุ์ทองคำ

21 Jun 2023

Life & Culture

9 Jun 2023

ช้างเผือก: สัญลักษณ์อาณานิคมประจำจังหวัดเชียงใหม่

คอลัมน์ ‘ของบ่เล่ารู้ลืม’ เดือนนี้ พริษฐ์ ชิวารักษ์ เขียนถึง ‘ช้างเผือก’ สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการตกเป็นอาณานิคมสยามของล้านนา

พริษฐ์ ชิวารักษ์

9 Jun 2023

Life & Culture

21 May 2023

‘ว่างแผ่นดิน’ ในประวัติศาสตร์ล้านนา

คอลัมน์ ‘ของบ่เล่ารู้ลืม’ เดือนนี้ พริษฐ์ ชิวารักษ์ ชวนสนทนากับหนังสือ ‘ว่างแผ่นดิน’ โดยนิธิ เอียวศรีวงศ์ ว่าด้วยประวัติศาสตร์ช่วง ‘ว่างแผ่นดิน’ ของอยุธยา อังวะ และด่ายเหวียด และชวนมองไปถึงล้านนาที่ไม่ถูกเขียนถึงในหนังสือเล่มนี้

พริษฐ์ ชิวารักษ์

21 May 2023

Life & Culture

6 Apr 2023

รัฐประหารวันจักรี: ยึดอำนาจกรุงธนบุรี สะเทือนถึงล้านนา

คอลัมน์ ‘ของบ่เล่ารู้ลืม’ เดือนนี้ พริษฐ์ ชิวารักษ์ พาไปรู้จักเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเจ้าทางล้านนาหลังจาก ‘การรัฐประหารครั้งใหญ่’ ในปลายยุคธนบุรี ซึ่งเป็นจุดกำเนิดวันจักรีในปัจจุบัน เรื่องราวนี้เชื่อมโยงกับเจ้าทางล้านนาอย่างไร

พริษฐ์ ชิวารักษ์

6 Apr 2023

Life & Culture

16 Mar 2023

คนล้านนาเป็นไท/ไทย แต่กลายเป็นลาวเพราะการยัดเยียด

คอลัมน์ ‘ของบ่เล่ารู้ลืม’ เดือนนี้ พริษฐ์ ชิวารักษ์ชวนทำความเข้าใจการเรียกตัวเองของชาวล้านนา ที่ไม่เคยเรียกว่าตัวเองว่า ‘ลาว’ ดังที่ชาวสยามเรียก โดยศึกษาผ่านเอกสารและหนังสือในประวัติศาสตร์

พริษฐ์ ชิวารักษ์

16 Mar 2023

Life & Culture

12 Feb 2023

‘ตำนาน’ ไม่ใช่ ‘ตำนาน’ ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ล้านนา

คอลัมน์ ‘ของบ่เล่ารู้ลืม’ เดือนนี้ พริษฐ์ ชิวารักษ์ เขียนถึง ‘ตำนาน’ ของล้านนาที่ไม่ได้หมายถึงเรื่องเล่าพื้นบ้าน แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับพงศาวดาร ซึ่งมีวิธีเรียบเรียงประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

พริษฐ์ ชิวารักษ์

12 Feb 2023

Life & Culture

24 Jan 2023

ตำนานมูลศาสนาหลากเวอร์ชัน: ราโชมอนแห่งล้านนาและเครื่องด่าวาจา(สวน)ดอกไม้

อ่านเรื่องราว ‘ราโชมอนล้านนา’ ว่าด้วยเรื่องต่างเวอร์ชันของ ‘ตำนานมูลศาสนา’ ระหว่างฉบับของ ‘ค่ายสวนดอก’ และ ‘ค่ายป่าแดง’ หนึ่งในเครื่องมือของเกมอำนาจในราชสำนักเชียงใหม่

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

24 Jan 2023

Life & Culture

12 Jan 2023

รัฐไทย/สยามกับชื่อบ้านนามเมืองล้านนา

คอลัมน์ ‘ของบ่เล่ารู้ลืม’ เดือนนี้ พริษฐ์ ชิวารักษ์ เขียนถึงการ ‘ตั้งชื่อบ้านนามเมือง’ ของล้านนาโดยรัฐไทย/สยาม ที่สะท้อนวิธีสร้างประวัติศาสตร์แบบใหม่และการแผ่อำนาจจากส่วนกลาง โดยไม่สอดคล้องกับรากของพื้นที่

พริษฐ์ ชิวารักษ์

12 Jan 2023

Life & Culture

25 Dec 2022

จริงหรือไม่ที่อาหารเหนือไม่ ‘แมส’: อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของกระแสวัฒนธรรมล้านนา

คอลัมน์ ‘ของบ่เล่ารู้ลืม’ ส่งท้ายปี 2022 ว่าด้วยเรื่องความแมสของอาหารเหนือ ที่พาเราไปตั้งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นว่า ความเป็นล้านนาคืออะไร?

พริษฐ์ ชิวารักษ์

25 Dec 2022

Life & Culture

24 Nov 2022

เปลก็ไกว ดาบก็แกว่ง: ผู้หญิงล้านนากับการสงคราม

คอลัมน์ ‘ของบ่เล่ารู้ลืม’ เดือนนี้พริษฐ์ ชิวารักษ์ เขียนถึงนักรบหญิงชาวล้านนา ที่มีวีรกรรมจดจารเอาไว้ในประวัติศาสตร์ เพื่อสะท้อนว่าหญิงล้านนามีบทบาทมากกว่าการเป็นแม่บ้านแม่เรือน

พริษฐ์ ชิวารักษ์

24 Nov 2022

Life & Culture

8 Nov 2022

ตำนานล้านนากับบ้านเมืองก่อนมีราชอาณาจักร

คอลัมน์ ‘ของบ่เล่ารู้ลืม’ เดือนนี้ พริษฐ์ ชิวารักษ์ เขียนถึงตำนานสิงหนติ ที่เล่าความเป็นมาของเมืองโยนกเชียงแสน แว่นแคว้นโบราณของชาวล้านนาที่เคยตั้งขึ้นและล่มสลายไปก่อนหน้าที่จะมีการสถาปนาอาณาจักรล้านนาอย่างเป็นทางการ

พริษฐ์ ชิวารักษ์

8 Nov 2022

Life & Culture

7 Oct 2022

ล้านนาป็อป แต่ไม่ป็อปอย่างที่คิดกัน: ว่าด้วยอาหาร ดนตรี และพลังทางวัฒนธรรมแบบ ‘เหนือๆ’ ในสังคมไทย

ต่อเนื่องจากบทความของวันชัยที่ตั้งคำถามว่า ‘ทำไมร้านอาหารเหนือจึงไม่ค่อยแพร่หลาย’ ภิญญพันธ์ุชวนคุยต่อว่า อาจไม่ใช่แค่อาหาร ‘เหนือ’ เท่านั้นที่ไม่ค่อยแพร่หลาย แต่เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยของ ‘ภาคเหนือ’ ด้วย

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

7 Oct 2022
1 2

RECOMMENDED

Social Issues

17 Feb 2017

อ่านข่าวออนไลน์จากสำนักไหน ใครจำได้บ้าง

แน่นอน คนเราอ่านข่าวออนไลน์กันมากขึ้น แต่เราจำได้หรือเปล่าว่าข่าวไหนมาจากสำนักไหน ใครวิเคราะห์อะไรบ้าง ได้ตามข่าวไหนต่อเป็นพิเศษหรือเปล่า วิธีอ่านข่าวออนไลน์ของเราเป็นอย่างไร

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Social Issues

17 Feb 2017

น้ำแข็งขั้วโลกหดตัวต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่ขั้วเดียว-แต่ทั้งสองขั้วเลย!

ขั้วโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ขั้วโลกใต้เป็นฤดูร้อน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ไม่ว่าจะหนาวจะร้อน ทั้งสองขั้วโลกต่างมีอาการ ‘น้ำแข็งหดตัว’ จนเกิดสถิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยกันทั้งคู่!

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Life & Culture

20 Feb 2017

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของใครกันแน่?

ดัชนีชี้วัดความสุขประชากรในเมืองขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ห้างสวยแอร์เย็น รถไฟฟ้าไร้โฆษณา หรือจริงๆ มนุษย์เมืองล้วนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เป็น ‘สาธารณะ’ จริงๆ

เทพพิทักษ์ มณีพงษ์

20 Feb 2017

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save