fbpx

ลักษณ์อาลัย กับคุณค่าของเรื่องเล่า

ธร ปีติดล เขียนถึงนวนิยาย ‘ลักษณ์อาลัย’ ของ อุทิศ เหมะมูล พร้อมวิเคราะห์คุณค่าในงานวรรณกรรม ที่สามารถนำเสนอความละเอียดอ่อนของจิตใจมนุษย์ได้ ‘ถึงแก่น’ กว่างานเขียนประเภทอื่นๆ