101 minutes at Starbucks ครั้งที่ 6 : อาหาร-กาล-กิน

The101.world ขอชวนทุกท่านที่สนใจในเรื่องราวของอาหาร มาร่วมหาคำตอบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ ‘อาหาร-กาล-กิน : What we talk about when we talk about food?’: พร้อมกับแขกรับเชิญ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ชาติชาย มุกสง, คำ ผกา และภัทราพร แย้มละออ ดำเนินรายการโดย ‘เชฟหมี’ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ Starbucks สาขาสวนเพลินมาร์เก็ต