Utopia for Realists : ความจริงของนักอุดมคติ

ภาคิน นิมมานนรวงศ์ อ่าน ‘Utopia for Realist’ ของรุตเบอร์ เบรกมันน์ นักประวัติศาสตร์หนุ่มชาวดัตช์ ว่าด้วยความใฝ่ฝันถึงสังคมอุดมคติ (Utopia) ที่ ‘เป็นไปได้’ ซึ่งหลายแนวคิดของเขานั้น แม้จะขัดสามัญสำนึกอยู่บ้าง แต่ก็มีน้ำหนักมากพอที่จะเขย่ากรอบคิดเดิมๆ ของเราให้สั่นคลอน