fbpx

Issue of the Age

16 Jun 2020

‘เยียวยาให้ทั่วถึง’ โจทย์ใหม่ช่วยผู้บริโภคหลังโควิด กับ สารี อ๋องสมหวัง

วจนา วรรลยางกูร พูดคุยกับ สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ถึงการปกป้องผู้บริโภคยุคโควิด จนถึงการสร้างระบบสวัสดิการ เพื่อเป็น safety net ของสังคม

วจนา วรรลยางกูร

16 Jun 2020

Talk Programmes

10 Jun 2020

101 One-On-One Ep.150 : โจทย์ใหม่สิทธิผู้บริโภคยุค COVID-19 กับ สารี อ๋องสมหวัง

101 สนทนากับ สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ว่าหากมองวิกฤตโรคระบาดในมุมมองสิทธิผู้บริโภคแล้ว มีโจทย์ใหม่ที่น่าสนใจอย่างไร การตรวจสอบและเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และภาครัฐควรตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ อย่างไรเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ขณะที่ต้องคำนึงถึงมาตรการด้านสุขภาพด้วย

101 One-on-One

10 Jun 2020

Interviews

23 Nov 2017

สารี อ๋องสมหวัง : ผู้บริโภคกับ ‘ความไม่รู้’ เรื่องปัญหาบริการสุขภาพและสาธารณสุข

101 ชวน สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ผู้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการเรียกร้องสิทธิให้ผู้บริโภคมายาวนาน ในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพและสาธารณสุข มาเปิดมุมมองให้ภาพอีกด้านหนึ่งของปัญหาการให้บริการสุขภาพและสาธารณสุข ที่เริ่มต้นจาก ‘ความไม่รู้’ ทั้งจากผู้ให้บริการและผู้บริโภคเอง ที่ไม่อาจปล่อยผ่านได้อีกต่อไป

ณัฐกานต์ อมาตยกุล

23 Nov 2017

RECOMMENDED

Social Issues

17 Feb 2017

อ่านข่าวออนไลน์จากสำนักไหน ใครจำได้บ้าง

แน่นอน คนเราอ่านข่าวออนไลน์กันมากขึ้น แต่เราจำได้หรือเปล่าว่าข่าวไหนมาจากสำนักไหน ใครวิเคราะห์อะไรบ้าง ได้ตามข่าวไหนต่อเป็นพิเศษหรือเปล่า วิธีอ่านข่าวออนไลน์ของเราเป็นอย่างไร

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Social Issues

17 Feb 2017

น้ำแข็งขั้วโลกหดตัวต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่ขั้วเดียว-แต่ทั้งสองขั้วเลย!

ขั้วโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ขั้วโลกใต้เป็นฤดูร้อน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ไม่ว่าจะหนาวจะร้อน ทั้งสองขั้วโลกต่างมีอาการ ‘น้ำแข็งหดตัว’ จนเกิดสถิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยกันทั้งคู่!

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Life & Culture

20 Feb 2017

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของใครกันแน่?

ดัชนีชี้วัดความสุขประชากรในเมืองขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ห้างสวยแอร์เย็น รถไฟฟ้าไร้โฆษณา หรือจริงๆ มนุษย์เมืองล้วนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เป็น ‘สาธารณะ’ จริงๆ

เทพพิทักษ์ มณีพงษ์

20 Feb 2017