fbpx

การเมืองของ ‘ความหวัง’ กับการเมืองของ ‘ความจริง’ : การเมืองไทย 2018

สำรวจทัศนะทุกขั้วอุดมการณ์ ตั้งแต่นายพล นักวิชาการ หัวหน้าพรรคฯ ไปจนถึงประชาชนและเหยื่อทางการเมือง ในห้วงเวลาที่บ้านเมืองทึมเทาที่สุด

‘เมือง เทคโนโลยี ความยั่งยืน’ วัตถุดิบชั้นดีของ ‘Trend’ ปี 2018

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ พาสำรวจเมือง เทคโนโลยี และความยั่งยืน เพื่อให้เห็นภาพของ ‘Trend’ ในปี 2018 ที่วนเวียนอยู่รอบการดำรงชีวิตในปัจจุบัน พร้อมเทียบกับภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต